Invigning av Kungl. Konsthögskolans nya Plattform: Mindepartementet

Invigning av Kungl. Konsthögskolans nya Plattform: Mindepartementet

Invigning av Kungl. Konsthögskolans nya plattform: Mindepartementet

Den 10 september bjuder Kungl. Konsthögskolan in till invigning av Mindepartementet, skolans nya plats på Skeppsholmen för undervisning och forskning i rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. Kvällen firas med en festival fylld med performance, film och installationer.

När: 10 september, 17:00-00:00
Var: Mindepartementet, Skeppsholmen. Slupskjulsvägen 26A
111 49 Stockholm.

De senaste två åren har Kungl. Konsthögskolan drivit ett omfattande utvecklingsarbete. Nyckelord i den nya visionen är konstnärligt risktagande, experiment och nyskapande, tillsammans med en ny organisation som ger studenter och medarbetare mer inflytande. I led med detta, har nya utbildningar startats i bland annat offentlig konst och ljudkonst och nya tjänster inrättats till exempel en professur i performance, samt att högprofilerade internationella konstnärer har knutits till skolan som gästlärare. 

Ett viktigt steg i skolans utveckling är att man nu slår upp portarna till Mindepartementet, skolans nya plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. Sara Arrhenius, rektor för Kungl. Konsthögskolan, öppnar för nya pedagogiska metoder: avsikten är att skolans verkstadsnära utbildning ska samverkar med mer teoretiska förhållningssätt.

”När jag initierade den här platsen, så var möjligheten att olika konstnärliga metoder och tekniker skulle kunna arbeta sida vid sida en viktig utgångspunkt. Många av våra forskare och studenter rör sig över ett brett konstnärligt fält och arbetar med rörlig bild såväl som performance och ljud. Därför vill vi samla dem på en plats där de kan mötas”, säger Sara Arrhenius.

Invigningen 10 september tar formen av en festival och slår upp portarna kl 17:00. Fram till midnatt levereras ett brett program som sträcker sig från det som äts till det som hörs, syns och känns.

“Vi vill att kvällen ska reflektera den kreativitet och intressanta konstnärliga samtal och artikuleringar som pågår just nu på skolan bland studenter och lärare. Invigningen kommer ha karaktär av en festival där vi samtidigt visar upp våra nya undervisningslokaler. ” säger Petra Bauer, professor i fri konst och områdesansvarig för Mindepartementet. ”Vi vill dock inte bara att Mindepartementet ska reflektera det som händer just nu, utan vara en plats där vi för gemensamma samtal om samtidskonstens uttryck och roll i framtiden.”

På Mindepartementet kommer det finnas praktiska verktyg för videoredigering, digitalt mörkrum, fotostudio, samt mötesplatser som projektrum och seminarierum. Man bryter även med Konsthögskolans tradition där studenterna har en professor som handledare – i stället ska områdets professorer arbeta tillsammans.

Konstnärliga uttryck kommer diskuteras och experimenteras fram genom seminarier, filmvisningar, workshops och utställningar. Mindepartementet har formgetts av arkitektkontoret Norell/Rodhe, som skapat en miljö som stimulerar detta pedagogiska förhållningssättet.

“Vårt arbete har tagit fasta på de pedagogiska modeller som nu utvecklas på Konsthögskolan och vår förhoppning är att arkitekturen ska främja nya former att arbeta tillsammans. Byggnadens äldsta delar är från 1700-talet och lokalerna bär spår från många tidigare ombyggnationer. Genom att med färg och materialitet lyfta fram såväl befintliga element som tillägg ges interiören en varierad och informell karaktär”, berättar Daniel Norell och Einar Rodhe.

Kungl. Konsthögskolan vill genom Mindepartementet stimulera nya konstnärliga uttryck och undervisningsformer, i en miljö präglad av konstnärlig öppenhet och nyfikenhet, där konsten och bildningens frihet är en grundförutsättning

Medverkande konstnärer  
Emanuel Almborg, Åsa Andersson Broms, Petra Bauer, Mikael Beckman-Thoor, David Blomqvist Jönsson, Robert Brečević, Karolina Brobäck, Jacob Broms Engblom, Carl Johan Erikson, Simon Ferner, Benjamin Gerdes, Vladyslav Kamenskyy, Oscar Lara, Björn Larsson, Izabel Lind Färnstrand, Rossana Mercado-Rojas, Linnéa Ndangoya Palmcrantz, Afrang Nordlöf Malekian, Alessandro Petti/DAAR, Cristian Quinteros Soto, Erika Råberg, Natália Rebelo, Sonia Sagan, Vanja Sandell, Lina Selander, Anneli Ström Villaseca, Eugene Sundelius von Rosen, tm, Victoria Verseau, Erik Viklund, Sophie Vuković, James Webb och Ming Wong.

Schema 
17:00 Dörrarna öppnas
18:00 Tal av Sara Arrhenius, rektor och Petra Bauer, professor i fri konst samt områdesansvarig på Mindepartementet

Mindepartementet uppfördes ursprungligen på 1730-talet. Byggnaden har sedan dess vuxit till att innefatta 500 kvm. Den användes från början som ett förrådshus för flottan och sedan en enhet för tillverkning och underhåll av minor under Krimkriget på 1800-talet, då den fick sitt namn. Efter nedläggning av Stockholms örlogsvarv på Skeppsholmen 1969, användes byggnaden bland annat för Minbyrån och Försvarets materielverk fram till 1983, och därefter för kulturverksamheter. 2017 blev det klart att Kungl. Konsthögskolan fick ta över lokalen.

Digital Vax

Digital Vax
En brygga mellan 3DLabbet – Glasverkstan – Bronsverkstan

Projektledare: Ulrika Rosengren Gustafsson, Medsökande: Esther Ericsson (2017-)

Digital Vax är ett samarbetsprojekt mellan ingenjör Erik Cederberg (Cederb AB), Esther Ericsson, Ulrika Rosengren Gustafsson och Anneli Scheutz, som är knutna till KKH, det tyska företaget ViscoTec samt det danska företaget ScanMaster, för att bygga en helt ny typ av vax-3D-skrivare.

Vax-3D-skrivaren ska ge studenter och konstnärer förutsättningar för nya uttryck och förbättrade arbetsmetoder. 3D-printern blir unik i sitt slag då den kommer att skriva ut i skulpturvax som går att ånga eller bränna bort.

De utskrivna vaxobjekten kan användas som de är eller bearbetas på varierande sätt; som att ta bort eller förstärka maskinens egna skapade mönster, jobba vidare på objektet som från en grundform, eller printa ut digitala varianter. Vax-3D-skrivaren kommer innebära helt nya sätt att arbeta och öppnar för experiment. Arbetet med att ta fram en robust vaxskrivare med låg användningskostnad går framåt. De första temperaturproblem som uppstod mellan vaxer och pump är nu lösta och vi står på tröskeln för bygget.

3D-Design: Erik Cederberg, Cederb AB

Illustration: Esther Ericsson

Konstnären Jonas Dahlberg gästprofessor för unik konstutbildning

Copyright Jonas Dahlberg Studio

Copyright Jonas Dahlberg Studio


Kungl. Konsthögskolan och Statens konstråd bryter ny mark och inleder ett flerårigt samarbete som bland annat involverar en ny ettårig utbildning riktad till yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Ambitionen är att utforska gränslandet mellan konst i det offentliga rummet och arkitektur. Kursen, som startar hösten 2019, leds av Jonas Dahlberg som blir gästprofessor vid Kungl. Konsthögskolan.
Jonas Dahlberg själv verkar i skärningspunkten mellan konst och arkitektur, det privata och det politiska. Hans arbete är varierat och rör sig från videoinstallationer, fotografi och böcker till mer arkitekturlika projekt och scenografi. På senare år är han mest känd för sitt vinnande förslag till minnesplatserna för att hedra offren för terrordådet vid Utøya och Oslo.
– I en tid när det offentliga rummet, och även samtalet som förs där, är under stor förändring känns det oerhört hedrande att få förtroendet från Kungl. Konsthögskolan att få vara en del av att skapa och leda den här kursen – där vi tillsammans kan försöka skaffa oss så goda förutsättningar som möjligt för att låta konsten ta sin plats i det samtalet, säger Jonas Dahlberg.
Sara Arrhenius, rektor vid Kungl. Konsthögskolan, ser kursen som ett viktigt steg för högskolan. Hon har sedan sitt tillträde som rektor arbetat för att Kungl. Konsthögskolan ska befinna sig i samtal med andra kulturinstitutioner och samhället i stort.
– Nu kommer vi skapa ny kunskap inom det här viktiga området och ge möjligheter till konstnärer att vara verksamma i processer som formar vårt samhälle. Att dessutom Jonas Dahlberg, med sin unika praktik och erfarenhet i området, har tackat ja till att bli vår första gästprofessor på tema konst i det offentliga rummet är fantastiskt roligt!
Magdalena Malm, direktör på Statens Konstråd, pekar särskilt på den utveckling som skett inom området konst i det offentliga rummet: expanderad skulptur närmar sig arkitekturen och socialt engagerande projekt utmanar inom konst i stadsutveckling. Den nyinrättade kursen, menar hon, öppnar upp för att utforska korsningen mellan konst och arkitektur.
– Det är fantastiskt roligt att Jonas Dahlberg kommer att leda utbildningen. Hans praktik kombinerar konst och arkitektur, och han har unika erfarenheter av att förhandla konstnärliga värden i förhållanden till avgörande samhällsförändringar.

Research Week 2018

You can follow the Institutes’ overall Facebook event: Forskningsvecka 2018 Research Week 2018 for possible changes and updates.

Read the complete programme by clicking on the picture!

Programme Research Week 2018: January 22 – 27

Monday 22 January
13.00-13.15 Vice-Chancellor Sara Arrhenius – Welcome. Location: Muralen
13.15-15.00 Open Workshop: How in Your Opinion Are We to Represent War? with Katarina Nitsch, Charif Kiwan, Katarina Renman Claesson. Location: Muralen (English)
15.00-16.00 Presentation: When We Dead Awaken with Kajsa Dahlberg. Location: Muralen (English)
16.30-18.30 Film Screening: I Am the People by Anna Roussillon. Location: Muralen (Arabic with English subtitles)
18.30-19.30 Keynote Lecture: The Right to the Image with Charif Kiwan. Location: Muralen (English)
19.3o-20.30 Release of  Magasinet Walden with Martin Grennberger and Stefan Ramstedt. Location: Rutiga golvet (English)
Tuesday 23 January
10.00-12.00 #metoo within education and artistic research. Panel and audience discussion with Shiva Anoushirvani, Kajsa Dahlberg, Kristina Hagström-Ståhl, Liv Strand. Location: Muralen (English)
13.00-14.00 Presentation: Kärleken och hatet (The Love and the Hate) with Mara LeeLocation: Muralen (change of language to: English)
14.30-16.30 Workshop: Framework with Frida Sandström and Kasia Wolinska. Location: House 28 (English) Facebook event
17.00-18.00 Presentation: Searching Power on the Collective Laugh with Oscar Lara and Gabriel Arriaran. Location: House 28 (English)
Wednesday 24 January
09.30-14.30 Workshop: Arbeta ett arbete/Work a work with Karin Hansson, Åsa Andersson-Broms, Shiva Anoushirvani, Nils Claesson, Per Hasselberg, George Kentros and 6 participants.Plats: Board Room, level 4. (Swedish and English) Register with: karin.hansson@kkh.se Facebook event
11.00-12.00 Reading: Paramaribostorken flög sin kos och kom aldrig tillbaka (Transformationen som den andre) with Filippa Arias and Sara Mannheimer. Location: Muralen (Swedish)
13.00-16.00 PhD progression seminar: Who Decides the School Rules med Olivia Plender and Annette Krauss. Location: House 28 (English)
17.30-19.00 Film Screening: Discourse of the Drinkers by Annika Larsson. Location: House 28 (English)
Thursday 25 January
10.00-12.00 Workshop: Unstraight Research with Pia Laskar. Location: House 28 (Swedish)
13.00-16.00 Presentations and discussion: Open Theorem: Architecture and Practice Under Research with Helena Mattsson, Meike Schalk, Peter Lang, Daniel Urey, Alessandro Petti, Decolonizing Architecture course participants, mdgh and others. (English)
17.00-18.30 Presentation: A Vast Network of Pipes with Lars Bang Larsen and Kim West. Location: Rutiga golvet (English)
19.30-22.00 Tertulia: The Talk Show with Carla Garlaschi, Olivia Berkowicz and Performers. Location: Index, Kungsbrostrand 19. rsvp@indexfoundation.se
Friday 26 January
10.30-12.00 Film Screening and conversation: The Majority Never has Right in its Side with Emanuel Almborg and Petra Bauer. Location: Muralen (English)
13.00.14.00 Presentation: To Give Myself My Own Perspective with Katarina Pirak Sikku. Location: Muralen (English)
14.30-15.30 Workshop: Workshop for a Work in Process with Melanie Gilligan.  Location: House 28 (English) Register: melanie@kkh.se
18.00-late Party: Search Search Makes: Research. Location: Galleri Mejan. Register through Facebook event.
Saturday 27 January
13.00-14.00 Guided tour of the exhibition: The Muscle Chair by Carl Johan Erikson and Björn Larsson. Location: Galleri Tegen2, Bjurholmsgatan 9B (English)
About the exhibition
20 January and 3 February – collection seminar for those who have done non-combat service
 

Kungl. Konsthögskolans Forskningsvecka 2018

Sedan 2011 håller Kungl. Konsthögskolan en årlig forskningsvecka som är öppen för allmänheten. Konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras av lärare, doktorander, forskare och andra inbjudna personer.
Du kan följa konsthögskolans övergripande
Facebook event: Forskningsvecka 2018 Research Week 2018 för eventuella ändringar.

Läs det fullständiga programmet genom att klicka på bilden!

Översiktligt program Forskningsvecka 2018: 22 – 27 januari


Måndag 22 januari
13.00-13.15 Rektor Sara Arrhenius hälsar välkommen. Plats: Muralen
13.15-15.00 Open Workshop: How in Your Opinion Are We to Represent War? med Katarina Nitsch, Charif Kiwan, Katarina Renman Claesson. Plats: Muralen (engelska)
15.00-16.00 Presentation: When We Dead Awaken med Kajsa Dahlberg. Plats: Muralen (engelska)
16.30-18.30 Filmvisning: I Am the People av Anna Roussillon. Plats: Muralen (arabiska med engelsk text)
18.30-19.30 Keynote-föreläsning: The Right to the Image med Charif KiwanPlats: Muralen (engelska)
19.3o-20.30 Release av Magasinet Walden med Martin Grennberger och Stefan Ramstedt. Plats: Rutiga golvet (engelska)
Tisdag 23 januari
10.00-12.00 #metoo inom utbildning och konstnärlig forskning. Panel och publiksamtal med Shiva Anoushirvani, Kajsa Dahlberg, Kristina Hagström-Ståhl, Liv Strand. Plats: Muralen (engelska)
13.00-14.00 Presentation: Kärleken och hatet (The Love and the Hate) med Mara LeePlats: Muralen (ändring av språk till: engelska)
14.30-16.30 Workshop: Framework med Frida Sandström och Kasia Wolinska. Plats: Hus 28 (engelska) Facebook event
17.00-18.00 Presentation: Searching Power on the Collective Laugh med Oscar Lara och Gabriel Arriaran. Plats: Hus 28 (engelska)
Onsdag 24 januari
09.30-14.30 Workshop: Arbeta ett arbete/Work a work med Karin Hansson, Åsa Andersson-Broms, Shiva Anoushirvani, Nils Claesson, Per Hasselberg, George Kentros samt 6 deltagare. Anmälan: karin.hansson@kkh.se (svenska och engelska) Facebook event
11.00-12.00 Läsning: Paramaribostorken flög sin kos och kom aldrig tillbaka (Transformationen som den andre) med Filippa Arrias och Sara Mannheimer. Plats: Muralen (svenska)
13.00-16.00 Delseminarium: Who Decides the School Rules med Olivia Plender och Annette Krauss. Plats: Hus 28 (engelska)
17.30-19.00 Filmvisning: Discourse of the Drinkers av Annika Larsson. Plats: Hus 28 (engelska)
Torsdag 25 januari
10.00-12.00 Workshop: Unstraight Research med Pia Laskar. Plats: Hus 28 (svenska)
13.00-16.00 Presentationer och diskussion: Open Theorem: Architecture and Practice Under Research med Helena Mattsson, Meike Schalk, Peter Lang, Daniel Urey, Alessandro Petti, Decolonizing Architecture course participants, mdgh m.fl. (engelska)
17.00-18.30 Presentation: A Vast Network of Pipes med Lars Bang Larsen och Kim West. Plats: Rutiga golvet (engelska)
19.30-22.00 Tertulia: The Talk Show med Carla Garlaschi, Olivia Berkowicz och Performers. Plats: Index, Kungsbrostrand 19. (engelska) rsvp@indexfoundation.se
Fredag 26 januari
10.30-12.00 Filmvisning och samtal: The Majority Never has Right in its Side med Emanuel Almborg och Petra Bauer. Plats: Muralen (engelska)
13.00.14.00 Presentation: To Give Myself My Own Perspective med Katarina Pirak Sikku. Plats: Muralen (engelska)
14.30-15.30 Workshop: Workshop for a Work in Process med Melanie Gilligan. Plats: Hus 28 (engelska) Anmälan: melanie@kkh.se
18.00-sent Party: Search Search Makes: Research. Plats: Galleri Mejan. Anmälan via Facebook-event.
Lördag 27 januari
13.00-14.00 Guided tour: Utställningen The Muscle Chair av Carl Johan Erikson och Björn Larsson. Plats: Galleri Tegen2, Bjurholmsgatan 9B (engelska)
Läs om utställningen
20 januari och 3 februari: insamlingsseminarium för de som gjort vapenfri tjänst