Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

Kungl. Konsthögskolan forskningsvecka 2020

Kungl. Konsthögskolan forskningsvecka 2020

Kungl. Konsthögskolan forskningsvecka 2020

22-25 januari

”Mötespunkter”

Mötespunkter är ett samlande begrepp för Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2020. Programmet ger inblickar i flera av högskolans konstnärliga forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Annika Larsson kommer att visa sitt pågående filmarbete, Danse Macabre, som följs av föredraget, Ecstatic Convulsions: Of ‘Oceanic’ Feelings and Political Time, av Kélina Gotman, docent i Theatre and Performance Studies vid King’s College i London. Författaren och forskaren Mara Lee iscensätter, Kollektivtrafik, A Performance Lecture, tillsammans med Maria Salah (skådespelare), Joel Mauricio (författare, skådespelare), Arazo Arif (författare) och Elis Burrau (författare). Carl Johan Erikson och Björn Larsson presenterar en installation, en bokrelease för publikationen, Handledning för utredningsmän, och samtalar med totalvägraren Bengt Andersson. Målaren Filippa Arrias för ett samtal med fotografen Heléne Schmitz och idéhistorikern Per Johansson. Diskussionen berör bl. a. spåren efter Linnélärjungen Daniel Rolanders utforskningar i Surinam under 1700-talet och hur utvecklingen av konst och naturvetenskap sker parallellt med kolonialism och slaveri.

KKH Forskningsvecka 2020 innehåller också följande händelser: Doktorand Oscar Lara presenterar, Forum Theatre Methods on Street Theatre – Collective Awareness of Unwanted Truths, vilket är en tvåårig kollektiv forskningsprocess där peruansk gatuteater blir en metod för att väcka politiska frågeställningar. Gatukomikerna Jorge Santa Cruz, Kelvin Cordoba och Victor Ledesma deltar och framför, The Adventures of Chuchupe, a Miner in the Amazon of Peru. Doktorand Melanie Gilligan visar och diskuterar filmen Crowds som tar upp turist- och nöjesindustrin i Orlando, Florida. Postmaster-kursen Decolonizing Architecture håller en öppen workshop i tre delar, Collective Learning and Situated Knowledges. Workshopen bygger på ett pågående samarbete med tre platser i Stockholm: Fisksätra museum, Cyklopen och Konsthall C. Från DA-kursen deltar: Rodrigo Albornoz, Milagros Bedoya, Olivia Berkowicz, Marco Cechet, Hannah Clarkson, Cherine Hussein, Nefeli Makrynikola, Konstantina Pappa, Mark Romei, Pauli Rikaniemi, Meryem Saadi, Molly Sjögren, Ying Sun, Matilda Tucker, Diadem Yildirim. Kursen leds av Alessandro Petti, professor i arkitektur med inriktning på social rättvisa och Marie-Louise Richards, lektor i arkitektur. Benas Gerdziunas (DA alumni) visar i, Rojava: Politics of Space Between Revolution and War, forskning som resulterat i ett multimedia-arbete. Programmet avslutas med en inbjudan från Tatiana Le Pinto, Astrid Eriksson och Tove Möller, om att delta i en busstur runt Stockholm för att kritiskt reflektera över den aktuella bostadsutvecklingen där riskkapitalbolag medverkar.

Alla presentationer sker på Kungl. Konsthögskolan, är gratis och öppen för allmänheten. Endast bussturen kräver förbokning och startar från Gamla stan.

22/1
10.00-12.00 Annika Larsson & Kélina Gotman: Danse Macabre / Ecstatic Convulsions: Of ‘Oceanic’ Feelings and Political Time (Muralen)
13.30-14.30 Benas Gerdziunas: Rojava: Politics of Space Between Revolution and War (Muralen)
15.00-16.00 Mara Lee, Joel Mauricio, Maria Salah, Arazo Arif, Elis Burrau: Kollektivtrafik: Performance Lecture (Muralen)
16.30-19.30 Decolonizing Architecture + guests: Collective Learning and Situated Knowledges (House 28)

23/1
15.30-17.30 Filippa Arrias, Helene Schmitz, Per Johansson: Om Den nya tiden i Nutiden (Muralen)
18.00-19.30 Carl Johan Erikson & Björn Larsson: Refuse to Kill: Stories of the Conscientious Objectors (Rutiga golvet, main building)

24/1
13.00-14.30 Melanie Gilligan: Crowds (Muralen)
16.30-18.30 Oscar Lara, Jorge Santa Cruz, Kelvin Cordoba, Victor Ledesma: The Adventures of Chuchupe, a Miner in the Amazon of Peru – “Forum Theatre Methods on Street Theatre – Collective Awareness of Unwanted Truths”. (Muralen)
The event has received support from Ministerio de Cultura, Peru: https://www.facebook.com/events/594469804444258/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1579258011806605

25/1
11.45-15.00 Bus Tour: Astrid Eriksson, Tatiana Letier Pinto, Tove Möller: De-Tour:
https://www.facebook.com/events/1003439343363227/

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Regeringen har utsett Fredrik Ehlin till vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan. Han fortsätter därmed det arbete som han utfört som ställföreträdande rektor sedan mitten av september och kommer vikariera för Sara Arrhenius under hela vårterminen. 

Fredrik Ehlin (f. 1978) är skribent och redaktör. Han har arbetat på Kungl. Konsthögskolan sedan 2011 som huvudhandledare av studenternas masteressäer. Sedan 2016 har han ingått i högskolans ledning och varit prorektor från 2017. I arbetet som redaktör och skribent har Fredrik Ehlin engagerat sig i projekt som undersöker den publicistiska praktiken som konstnärlig form. Nu senast tillsammans med konstnären Hinrich Sachs i projektet Fog Friend Font: Ways of Doing Multi Lingual Sense som kom ut på Humboldt Books i sju volymer 2019.    

Öppet hus på Kungl. Konsthögskolan

Öppet hus på Kungl. Konsthögskolan

Öppet hus på Kungl. Konsthögskolan

När: Onsdag 29/1, 2020.
Var: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1.

Välkommen till Skeppsholmen och Kungl. Konsthögskolan på öppet hus.

Under en eftermiddag – 15.00-19.00 – möter du studenter, lärare och professorer för rundvandring, frågestund och presentation av vårt femåriga program i fri konst samt masterprogram i fri konst. 

15.15 – 16.00 Studera på Kungl. Konsthögskolan

16.00 – 16.45 Frågestund om ansökan till programmen i fri konst

17.15 Start rundvandringar, samling i huvudentrén (ca. 1 1/2 timme)

Missa inte förstaårsstudenternas utställning BFA1 Exhibition–First Show som pågår mellan den 29-31 januari.

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en av Europas ledande konstnärliga högskolor med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder en kombination av konstnärlig bredd och avancerad spetskompetens med utbildningar både på grund- och masternivå i fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom arkitektur.

Mer än någonting annat är Kungl. Konsthögskolan en plats som möjliggör för konsten. Studenternas konstnärliga arbete står i centrum för all kunskapsförmedling. Här undervisar yrkesverksamma konstnärer i en spännvidd av tekniker som sträcker sig från grafik, måleri, skulptur, till video, ljud, fotografi, interaktiva tekniker och performance.

Varmt välkomna!

Invigning av Kungl. Konsthögskolans nya Plattform: Mindepartementet

Invigning av Kungl. Konsthögskolans nya Plattform: Mindepartementet

Invigning av Kungl. Konsthögskolans nya plattform: Mindepartementet

Den 10 september bjuder Kungl. Konsthögskolan in till invigning av Mindepartementet, skolans nya plats på Skeppsholmen för undervisning och forskning i rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. Kvällen firas med en festival fylld med performance, film och installationer.

När: 10 september, 17:00-00:00
Var: Mindepartementet, Skeppsholmen. Slupskjulsvägen 26A
111 49 Stockholm.

De senaste två åren har Kungl. Konsthögskolan drivit ett omfattande utvecklingsarbete. Nyckelord i den nya visionen är konstnärligt risktagande, experiment och nyskapande, tillsammans med en ny organisation som ger studenter och medarbetare mer inflytande. I led med detta, har nya utbildningar startats i bland annat offentlig konst och ljudkonst och nya tjänster inrättats till exempel en professur i performance, samt att högprofilerade internationella konstnärer har knutits till skolan som gästlärare. 

Ett viktigt steg i skolans utveckling är att man nu slår upp portarna till Mindepartementet, skolans nya plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. Sara Arrhenius, rektor för Kungl. Konsthögskolan, öppnar för nya pedagogiska metoder: avsikten är att skolans verkstadsnära utbildning ska samverkar med mer teoretiska förhållningssätt.

”När jag initierade den här platsen, så var möjligheten att olika konstnärliga metoder och tekniker skulle kunna arbeta sida vid sida en viktig utgångspunkt. Många av våra forskare och studenter rör sig över ett brett konstnärligt fält och arbetar med rörlig bild såväl som performance och ljud. Därför vill vi samla dem på en plats där de kan mötas”, säger Sara Arrhenius.

Invigningen 10 september tar formen av en festival och slår upp portarna kl 17:00. Fram till midnatt levereras ett brett program som sträcker sig från det som äts till det som hörs, syns och känns.

“Vi vill att kvällen ska reflektera den kreativitet och intressanta konstnärliga samtal och artikuleringar som pågår just nu på skolan bland studenter och lärare. Invigningen kommer ha karaktär av en festival där vi samtidigt visar upp våra nya undervisningslokaler. ” säger Petra Bauer, professor i fri konst och områdesansvarig för Mindepartementet. ”Vi vill dock inte bara att Mindepartementet ska reflektera det som händer just nu, utan vara en plats där vi för gemensamma samtal om samtidskonstens uttryck och roll i framtiden.”

På Mindepartementet kommer det finnas praktiska verktyg för videoredigering, digitalt mörkrum, fotostudio, samt mötesplatser som projektrum och seminarierum. Man bryter även med Konsthögskolans tradition där studenterna har en professor som handledare – i stället ska områdets professorer arbeta tillsammans.

Konstnärliga uttryck kommer diskuteras och experimenteras fram genom seminarier, filmvisningar, workshops och utställningar. Mindepartementet har formgetts av arkitektkontoret Norell/Rodhe, som skapat en miljö som stimulerar detta pedagogiska förhållningssättet.

“Vårt arbete har tagit fasta på de pedagogiska modeller som nu utvecklas på Konsthögskolan och vår förhoppning är att arkitekturen ska främja nya former att arbeta tillsammans. Byggnadens äldsta delar är från 1700-talet och lokalerna bär spår från många tidigare ombyggnationer. Genom att med färg och materialitet lyfta fram såväl befintliga element som tillägg ges interiören en varierad och informell karaktär”, berättar Daniel Norell och Einar Rodhe.

Kungl. Konsthögskolan vill genom Mindepartementet stimulera nya konstnärliga uttryck och undervisningsformer, i en miljö präglad av konstnärlig öppenhet och nyfikenhet, där konsten och bildningens frihet är en grundförutsättning

Medverkande konstnärer  
Emanuel Almborg, Åsa Andersson Broms, Petra Bauer, Mikael Beckman-Thoor, David Blomqvist Jönsson, Robert Brečević, Karolina Brobäck, Jacob Broms Engblom, Carl Johan Erikson, Simon Ferner, Benjamin Gerdes, Vladyslav Kamenskyy, Oscar Lara, Björn Larsson, Izabel Lind Färnstrand, Rossana Mercado-Rojas, Linnéa Ndangoya Palmcrantz, Afrang Nordlöf Malekian, Alessandro Petti/DAAR, Cristian Quinteros Soto, Erika Råberg, Natália Rebelo, Sonia Sagan, Vanja Sandell, Lina Selander, Anneli Ström Villaseca, Eugene Sundelius von Rosen, tm, Victoria Verseau, Erik Viklund, Sophie Vuković, James Webb och Ming Wong.

Schema 
17:00 Dörrarna öppnas
18:00 Tal av Sara Arrhenius, rektor och Petra Bauer, professor i fri konst samt områdesansvarig på Mindepartementet

Mindepartementet uppfördes ursprungligen på 1730-talet. Byggnaden har sedan dess vuxit till att innefatta 500 kvm. Den användes från början som ett förrådshus för flottan och sedan en enhet för tillverkning och underhåll av minor under Krimkriget på 1800-talet, då den fick sitt namn. Efter nedläggning av Stockholms örlogsvarv på Skeppsholmen 1969, användes byggnaden bland annat för Minbyrån och Försvarets materielverk fram till 1983, och därefter för kulturverksamheter. 2017 blev det klart att Kungl. Konsthögskolan fick ta över lokalen.

Digital Vax

Digital Vax
En brygga mellan 3DLabbet – Glasverkstan – Bronsverkstan

Projektledare: Ulrika Rosengren Gustafsson, Medsökande: Esther Ericsson (2017-)

Digital Vax är ett samarbetsprojekt mellan ingenjör Erik Cederberg (Cederb AB), Esther Ericsson, Ulrika Rosengren Gustafsson och Anneli Scheutz, som är knutna till KKH, det tyska företaget ViscoTec samt det danska företaget ScanMaster, för att bygga en helt ny typ av vax-3D-skrivare.

Vax-3D-skrivaren ska ge studenter och konstnärer förutsättningar för nya uttryck och förbättrade arbetsmetoder. 3D-printern blir unik i sitt slag då den kommer att skriva ut i skulpturvax som går att ånga eller bränna bort.

De utskrivna vaxobjekten kan användas som de är eller bearbetas på varierande sätt; som att ta bort eller förstärka maskinens egna skapade mönster, jobba vidare på objektet som från en grundform, eller printa ut digitala varianter. Vax-3D-skrivaren kommer innebära helt nya sätt att arbeta och öppnar för experiment. Arbetet med att ta fram en robust vaxskrivare med låg användningskostnad går framåt. De första temperaturproblem som uppstod mellan vaxer och pump är nu lösta och vi står på tröskeln för bygget.

3D-Design: Erik Cederberg, Cederb AB

Illustration: Esther Ericsson