Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

Seven Years: Book launch with Maria Lind, Joanna Warsza and Petra Bauer at Mindepartementet

Seven Years: Book launch with Maria Lind, Joanna Warsza and Petra Bauer at Mindepartementet

Seven Years: Book launch with Maria Lind, Joanna Warsza and Petra Bauer at Mindepartementet

Maria Lind’s much anticipated Seven Years: The Rematerialisation of Art from 2011 to 2017 will be launched on Thursday 27 February 2020, 18.30–20-30, at Mindepartementet.

The author will be accompanied by Joanna Warsza and Petra Bauer in a joint event by the Royal Institute of Art, CuratorLab at Konstfack University and Sternberg Press.


Seven Years 
is a subjective chronicle of contemporary art from 2011 to 2017. During this period, curator, writer, and educator Maria Lind regularly wrote a column for the print edition of ArtReview. Her writings focused on individual art works and exhibitions, extending to conversations and debates that were developing in the art world and beyond during these seven years. Works by Haegue Yang, Hassan Khan, Uglycute, Tania Perez-Cordova and Walid Raad, among others, are thought through, alongside exhibitions such as documenta13, the 2014 Sharjah Biennial, the 2015 Ural Industrial Biennial, as well as several editions of the Venice Biennale.

Seven Years includes an introduction by artists Goldin+Senneby, discussing the author’s materialist approach through the use of the word “hand” and its application to art. Lind’s writings are further complemented by the book’s design, produced by her long-term collaborators Metahaven.

Three additional essays then filter the content further: Sofía Hernández Chong Cuy reflects on how writing can affect curatorial work, and the other way around, both for Lind and for herself. Artist Ahmet Öğüt conducts an imagined interview with Maria Lind, and Philippe Parreno weaves a summary of the years between 2010 and 2018, highlighting the notion of potentiality. The book closes with a postscript by Joanna Warsza, fellow curator, in which she compiles a glossary of the book’s key ideas and terms.

Seven Years: The Rematerialisation of Art from 2011 to 2017 is published by Sternberg Press.

Event details: Thursday 27 February 2020
18.30–20-30
Mindepartementet (behind Moderna Museet)

Slupskjulsvägen 26, Skeppsholmen

Kungl. Konsthögskolans studenter i samarbete med Accelerator

Kungl. Konsthögskolans studenter i samarbete med Accelerator

Kungl. Konsthögskolans studenter i  samarbete med Accelerator

Under fyra dagar i februari, i en utställning curerad av studenter från programmet Curating Art, visar Accelerator nya verk av studenter vid Kungl. Konsthögskolan.
Med stöd av Naturhistoriska riksmuseet för projektet en dialog om konstnärligt och curatoriellt arbete i relation till samtidens frågor om miljö.
Utställningens tematik lyfter frågor om kulturarv, kolonialism, posthumanism, evolution och artdöd.

Utställningsprojektet Survival of the Fittest, som under fyra dagar i februari visas på Accelerator, utforskar genom interdisciplinär samverkan kopplingen mellan vetenskap och konst. Utställningsplatsen i sig öppnar för intressanta sammanstötningar. Stockholms universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Accelerator är både geografiskt och kontextuellt varandras grannar. Förutsättningar som har påverkat utställningens tillblivelse.

Lina Selander, projektledare, konstnär och gästprofessor vid Kungl. Konsthögskolan säger:

Utställningens poetiska, politiska och experimentella konstverk undersöker allvaret i vår nuvarande situation: Miljön hotas och vi befinner oss i en klimatkris som antar allt fler och allvarligare former. Utställningen utforskar människan i relation till naturen och historien, samt till museet självt. De konstverk som presenteras på Accelerator lyfter fram och presenterar kunskap som är gripbar, snarare än ett abstrakt gestaltande. I stället för att presentera kunskap som fakta utanför konsten, som konstverk kan hänvisa till, eller bara informeras av, befinner sig kunskap i konstant transformation. Kunskap kan till och med bli den förändringen.


Utifrån tidigare samtal mellan forskare och inbjudna talare på Naturhistoriska riksmuseet – där man diskuterade de naturhistoriska museernas roll ur ett samtida, respektive historiskt perspektiv – har studenter vid Kungl. Konsthögskolan utvecklat egna forskningsmetoder för att metodiskt ta sig an arkiv och historiska källmaterial. Man har, likt sina forskarkollegor, fokuserat på begrepp som samlande och systematisering. Det färdiga projektet lyfter frågor om kulturarv, kolonialism, posthumanism, evolution och artdöd och presenteras i nära samarbete med studenter från mastersprogrammet i Curating Art.


Survival of the Fittest

Fredag 13 februari–16 februari 2020
Öppen vernissage, torsdag 13 februari kl 18:00–21:00


Medverkande:

Initiativtagare och projektledare: Lina Selander, konstnär och gästprofessor i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan

Konstnärer: Mattias Andersson, Tobias Bradford, Karolina Brobäck, Sara Ekholm Eriksson, Simon Ferner, Lior Nønne Malue Hansen, Tim Høibjerg, Valentine Isæus-Berlin, Newsha Khadivi, Johanna Kindahl, Linnea Lindberg, Lina Lundquist, Georg Nordmark, Emilie Palmelund, Sixten Sandra, Klara Zetterholm 

Curatorer: Yuying Hu, Elias Kautsky, Silvia Thomackenstein, Anne Vigeland


Om utbildningarna

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konsthögskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder en kombination av konstnärlig bredd och avancerad spetskompetens med utbildningar både på grundnivå och avancerad nivå i fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom arkitektur. Det internationella masterprogrammet Curating Art vid Stockholms universitet är en i lika delar teoretisk och praktisk utbildning, vilken ges i nära samarbete med ledande konstinstitutioner. 


Om Accelerator

Konsthallen Accelerator är en plats där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet och empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog. Accelerator drivs av Stockholms universitet och stöds av Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art samt Familjen Robert Weils Stiftelse. Johanna Gustafsson Fürsts utställning ”Ympa orden, piska min tunga” är öppen som vanligt och visas i Accelerators ordinarie utställningssalar till 18 juni 2020.

Mötespunkter: Forskningsvecka 2020

Mötespunkter: Forskningsvecka 2020

Mötespunkter: Forskningsvecka 2020

Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2020 hölls den 22–25 januari. Under fyra dagar erbjöd högskolan besökarna en möjlighet att på nära håll möta olika forskningsområden, presenterade under nio programpunkter. De forskare som medverkade delade med sig av erfarenheter från pågående nationella och internationella konstnärliga forskningsprocesser – och bidrog till såväl generösa och kollektiva samtal som meningsfullt kunskapsutbyte.

Presentationer gjordes av forskarna: Filippa Arrias, Mara Lee, Carl Johan Erikson, Björn Larsson, och Annika Larsson (alla finansierade genom Vetenskapsrådet); doktoranderna Melanie Gilligan (KKH/Stockholms konstnärliga högskola) och Oscar Lara; två konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs av Benas Gerdziunas, Tatiana Letier Pinto tillsammans med Astrid Eriksson och Tove Möller; samt deltagarna i postmaster-kursen Decolonizing Architecture ledd av Alessandro Petti och Marie-Louise Richards.

Flera gäster engagerades i programmet: docent och performance- och teatervetare Kélina Gotman, fotografen Heléne Schmitz, idéhistorikern och human-ekologen Per Johansson, före detta totalvägraren Bengt Andersson, Per Hasselberg från Konstfrämjandet, forskaren Mansi Kashatria från Konsthall C, samt Eva Kaneteg från Hyresgästföreningen i Husby.

De presentationer som gavs inkluderade en mängd olika format och uttrycksformer: filmvisningar, uppläsning; workshop, performance, multimedia-arkiv, föreläsning, boksläpp och en intervju, gatuteater med tre komiker från Lima, Peru, och en busstur.

För mer information om programmets innehåll, se katalogen.

Kungl. Konsthögskolans forskningsavdelning vill tacka både deltagare och besökare för deras bidrag, insikter, tankar och nyfikenhet.

Kungl. Konsthögskolan forskningsvecka 2020

Kungl. Konsthögskolan forskningsvecka 2020

Kungl. Konsthögskolan forskningsvecka 2020

22-25 januari

”Mötespunkter”

Mötespunkter är ett samlande begrepp för Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2020. Programmet ger inblickar i flera av högskolans konstnärliga forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Annika Larsson kommer att visa sitt pågående filmarbete, Danse Macabre, som följs av föredraget, Ecstatic Convulsions: Of ‘Oceanic’ Feelings and Political Time, av Kélina Gotman, docent i Theatre and Performance Studies vid King’s College i London. Författaren och forskaren Mara Lee iscensätter, Kollektivtrafik, A Performance Lecture, tillsammans med Maria Salah (skådespelare), Joel Mauricio (författare, skådespelare), Arazo Arif (författare) och Elis Burrau (författare). Carl Johan Erikson och Björn Larsson presenterar en installation, en bokrelease för publikationen, Handledning för utredningsmän, och samtalar med totalvägraren Bengt Andersson. Målaren Filippa Arrias för ett samtal med fotografen Heléne Schmitz och idéhistorikern Per Johansson. Diskussionen berör bl. a. spåren efter Linnélärjungen Daniel Rolanders utforskningar i Surinam under 1700-talet och hur utvecklingen av konst och naturvetenskap sker parallellt med kolonialism och slaveri.

KKH Forskningsvecka 2020 innehåller också följande händelser: Doktorand Oscar Lara presenterar, Forum Theatre Methods on Street Theatre – Collective Awareness of Unwanted Truths, vilket är en tvåårig kollektiv forskningsprocess där peruansk gatuteater blir en metod för att väcka politiska frågeställningar. Gatukomikerna Jorge Santa Cruz, Kelvin Cordoba och Victor Ledesma deltar och framför, The Adventures of Chuchupe, a Miner in the Amazon of Peru. Doktorand Melanie Gilligan visar och diskuterar filmen Crowds som tar upp turist- och nöjesindustrin i Orlando, Florida. Postmaster-kursen Decolonizing Architecture håller en öppen workshop i tre delar, Collective Learning and Situated Knowledges. Workshopen bygger på ett pågående samarbete med tre platser i Stockholm: Fisksätra museum, Cyklopen och Konsthall C. Från DA-kursen deltar: Rodrigo Albornoz, Milagros Bedoya, Olivia Berkowicz, Marco Cechet, Hannah Clarkson, Cherine Hussein, Nefeli Makrynikola, Konstantina Pappa, Mark Romei, Pauli Rikaniemi, Meryem Saadi, Molly Sjögren, Ying Sun, Matilda Tucker, Diadem Yildirim. Kursen leds av Alessandro Petti, professor i arkitektur med inriktning på social rättvisa och Marie-Louise Richards, lektor i arkitektur. Benas Gerdziunas (DA alumni) visar i, Rojava: Politics of Space Between Revolution and War, forskning som resulterat i ett multimedia-arbete. Programmet avslutas med en inbjudan från Tatiana Le Pinto, Astrid Eriksson och Tove Möller, om att delta i en busstur runt Stockholm för att kritiskt reflektera över den aktuella bostadsutvecklingen där riskkapitalbolag medverkar.

Alla presentationer sker på Kungl. Konsthögskolan, är gratis och öppen för allmänheten. Endast bussturen kräver förbokning och startar från Gamla stan.

22/1
10.00-12.00 Annika Larsson & Kélina Gotman: Danse Macabre / Ecstatic Convulsions: Of ‘Oceanic’ Feelings and Political Time (Muralen)
13.30-14.30 Benas Gerdziunas: Rojava: Politics of Space Between Revolution and War (Muralen)
15.00-16.00 Mara Lee, Joel Mauricio, Maria Salah, Arazo Arif, Elis Burrau: Kollektivtrafik: Performance Lecture (Muralen)
16.30-19.30 Decolonizing Architecture + guests: Collective Learning and Situated Knowledges (House 28)

23/1
15.30-17.30 Filippa Arrias, Helene Schmitz, Per Johansson: Om Den nya tiden i Nutiden (Muralen)
18.00-19.30 Carl Johan Erikson & Björn Larsson: Refuse to Kill: Stories of the Conscientious Objectors (Rutiga golvet, main building)

24/1
13.00-14.30 Melanie Gilligan: Crowds (Muralen)
16.30-18.30 Oscar Lara, Jorge Santa Cruz, Kelvin Cordoba, Victor Ledesma: The Adventures of Chuchupe, a Miner in the Amazon of Peru – “Forum Theatre Methods on Street Theatre – Collective Awareness of Unwanted Truths”. (Muralen)
The event has received support from Ministerio de Cultura, Peru: https://www.facebook.com/events/594469804444258/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1579258011806605

25/1
11.45-15.00 Bus Tour: Astrid Eriksson, Tatiana Letier Pinto, Tove Möller: De-Tour:
https://www.facebook.com/events/1003439343363227/

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Regeringen har utsett Fredrik Ehlin till vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan. Han fortsätter därmed det arbete som han utfört som ställföreträdande rektor sedan mitten av september och kommer vikariera för Sara Arrhenius under hela vårterminen. 

Fredrik Ehlin (f. 1978) är skribent och redaktör. Han har arbetat på Kungl. Konsthögskolan sedan 2011 som huvudhandledare av studenternas masteressäer. Sedan 2016 har han ingått i högskolans ledning och varit prorektor från 2017. I arbetet som redaktör och skribent har Fredrik Ehlin engagerat sig i projekt som undersöker den publicistiska praktiken som konstnärlig form. Nu senast tillsammans med konstnären Hinrich Sachs i projektet Fog Friend Font: Ways of Doing Multi Lingual Sense som kom ut på Humboldt Books i sju volymer 2019.    

Öppet hus på Kungl. Konsthögskolan

Öppet hus på Kungl. Konsthögskolan

Öppet hus på Kungl. Konsthögskolan

När: Onsdag 29/1, 2020.
Var: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1.

Välkommen till Skeppsholmen och Kungl. Konsthögskolan på öppet hus.

Under en eftermiddag – 15.00-19.00 – möter du studenter, lärare och professorer för rundvandring, frågestund och presentation av vårt femåriga program i fri konst samt masterprogram i fri konst. 

15.15 – 16.00 Studera på Kungl. Konsthögskolan

16.00 – 16.45 Frågestund om ansökan till programmen i fri konst

17.15 Start rundvandringar, samling i huvudentrén (ca. 1 1/2 timme)

Missa inte förstaårsstudenternas utställning BFA1 Exhibition–First Show som pågår mellan den 29-31 januari.

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en av Europas ledande konstnärliga högskolor med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder en kombination av konstnärlig bredd och avancerad spetskompetens med utbildningar både på grund- och masternivå i fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom arkitektur.

Mer än någonting annat är Kungl. Konsthögskolan en plats som möjliggör för konsten. Studenternas konstnärliga arbete står i centrum för all kunskapsförmedling. Här undervisar yrkesverksamma konstnärer i en spännvidd av tekniker som sträcker sig från grafik, måleri, skulptur, till video, ljud, fotografi, interaktiva tekniker och performance.

Varmt välkomna!