Kungl. Konsthögskolan forskningsvecka 2020

Kungl. Konsthögskolan forskningsvecka 2020

Kungl. Konsthögskolan forskningsvecka 2020

22-25 januari

”Mötespunkter”

Mötespunkter är ett samlande begrepp för Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2020. Programmet ger inblickar i flera av högskolans konstnärliga forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Annika Larsson kommer att visa sitt pågående filmarbete, Danse Macabre, som följs av föredraget, Ecstatic Convulsions: Of ‘Oceanic’ Feelings and Political Time, av Kélina Gotman, docent i Theatre and Performance Studies vid King’s College i London. Författaren och forskaren Mara Lee iscensätter, Kollektivtrafik, A Performance Lecture, tillsammans med Maria Salah (skådespelare), Joel Mauricio (författare, skådespelare), Arazo Arif (författare) och Elis Burrau (författare). Carl Johan Erikson och Björn Larsson presenterar en installation, en bokrelease för publikationen, Handledning för utredningsmän, och samtalar med totalvägraren Bengt Andersson. Målaren Filippa Arrias för ett samtal med fotografen Heléne Schmitz och idéhistorikern Per Johansson. Diskussionen berör bl. a. spåren efter Linnélärjungen Daniel Rolanders utforskningar i Surinam under 1700-talet och hur utvecklingen av konst och naturvetenskap sker parallellt med kolonialism och slaveri.

KKH Forskningsvecka 2020 innehåller också följande händelser: Doktorand Oscar Lara presenterar, Forum Theatre Methods on Street Theatre – Collective Awareness of Unwanted Truths, vilket är en tvåårig kollektiv forskningsprocess där peruansk gatuteater blir en metod för att väcka politiska frågeställningar. Gatukomikerna Jorge Santa Cruz, Kelvin Cordoba och Victor Ledesma deltar och framför, The Adventures of Chuchupe, a Miner in the Amazon of Peru. Doktorand Melanie Gilligan visar och diskuterar filmen Crowds som tar upp turist- och nöjesindustrin i Orlando, Florida. Postmaster-kursen Decolonizing Architecture håller en öppen workshop i tre delar, Collective Learning and Situated Knowledges. Workshopen bygger på ett pågående samarbete med tre platser i Stockholm: Fisksätra museum, Cyklopen och Konsthall C. Från DA-kursen deltar: Rodrigo Albornoz, Milagros Bedoya, Olivia Berkowicz, Marco Cechet, Hannah Clarkson, Cherine Hussein, Nefeli Makrynikola, Konstantina Pappa, Mark Romei, Pauli Rikaniemi, Meryem Saadi, Molly Sjögren, Ying Sun, Matilda Tucker, Diadem Yildirim. Kursen leds av Alessandro Petti, professor i arkitektur med inriktning på social rättvisa och Marie-Louise Richards, lektor i arkitektur. Benas Gerdziunas (DA alumni) visar i, Rojava: Politics of Space Between Revolution and War, forskning som resulterat i ett multimedia-arbete. Programmet avslutas med en inbjudan från Tatiana Le Pinto, Astrid Eriksson och Tove Möller, om att delta i en busstur runt Stockholm för att kritiskt reflektera över den aktuella bostadsutvecklingen där riskkapitalbolag medverkar.

Alla presentationer sker på Kungl. Konsthögskolan, är gratis och öppen för allmänheten. Endast bussturen kräver förbokning och startar från Gamla stan.

22/1
10.00-12.00 Annika Larsson & Kélina Gotman: Danse Macabre / Ecstatic Convulsions: Of ‘Oceanic’ Feelings and Political Time (Muralen)
13.30-14.30 Benas Gerdziunas: Rojava: Politics of Space Between Revolution and War (Muralen)
15.00-16.00 Mara Lee, Joel Mauricio, Maria Salah, Arazo Arif, Elis Burrau: Kollektivtrafik: Performance Lecture (Muralen)
16.30-19.30 Decolonizing Architecture + guests: Collective Learning and Situated Knowledges (House 28)

23/1
15.30-17.30 Filippa Arrias, Helene Schmitz, Per Johansson: Om Den nya tiden i Nutiden (Muralen)
18.00-19.30 Carl Johan Erikson & Björn Larsson: Refuse to Kill: Stories of the Conscientious Objectors (Rutiga golvet, main building)

24/1
13.00-14.30 Melanie Gilligan: Crowds (Muralen)
16.30-18.30 Oscar Lara, Jorge Santa Cruz, Kelvin Cordoba, Victor Ledesma: The Adventures of Chuchupe, a Miner in the Amazon of Peru – “Forum Theatre Methods on Street Theatre – Collective Awareness of Unwanted Truths”. (Muralen)
The event has received support from Ministerio de Cultura, Peru: https://www.facebook.com/events/594469804444258/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1579258011806605

25/1
11.45-15.00 Bus Tour: Astrid Eriksson, Tatiana Letier Pinto, Tove Möller: De-Tour:
https://www.facebook.com/events/1003439343363227/

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Regeringen har utsett Fredrik Ehlin till vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan. Han fortsätter därmed det arbete som han utfört som ställföreträdande rektor sedan mitten av september och kommer vikariera för Sara Arrhenius under hela vårterminen. 

Fredrik Ehlin (f. 1978) är skribent och redaktör. Han har arbetat på Kungl. Konsthögskolan sedan 2011 som huvudhandledare av studenternas masteressäer. Sedan 2016 har han ingått i högskolans ledning och varit prorektor från 2017. I arbetet som redaktör och skribent har Fredrik Ehlin engagerat sig i projekt som undersöker den publicistiska praktiken som konstnärlig form. Nu senast tillsammans med konstnären Hinrich Sachs i projektet Fog Friend Font: Ways of Doing Multi Lingual Sense som kom ut på Humboldt Books i sju volymer 2019.    

Öppet hus på Kungl. Konsthögskolan

Öppet hus på Kungl. Konsthögskolan

Öppet hus på Kungl. Konsthögskolan

När: Onsdag 29/1, 2020.
Var: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1.

Välkommen till Skeppsholmen och Kungl. Konsthögskolan på öppet hus.

Under en eftermiddag – 15.00-19.00 – möter du studenter, lärare och professorer för rundvandring, frågestund och presentation av vårt femåriga program i fri konst samt masterprogram i fri konst. 

15.15 – 16.00 Studera på Kungl. Konsthögskolan

16.00 – 16.45 Frågestund om ansökan till programmen i fri konst

17.15 Start rundvandringar, samling i huvudentrén (ca. 1 1/2 timme)

Missa inte förstaårsstudenternas utställning BFA1 Exhibition–First Show som pågår mellan den 29-31 januari.

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en av Europas ledande konstnärliga högskolor med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder en kombination av konstnärlig bredd och avancerad spetskompetens med utbildningar både på grund- och masternivå i fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom arkitektur.

Mer än någonting annat är Kungl. Konsthögskolan en plats som möjliggör för konsten. Studenternas konstnärliga arbete står i centrum för all kunskapsförmedling. Här undervisar yrkesverksamma konstnärer i en spännvidd av tekniker som sträcker sig från grafik, måleri, skulptur, till video, ljud, fotografi, interaktiva tekniker och performance.

Varmt välkomna!

Konsthögskolan som mötesplats

Konsthögskolan som mötesplats

Konsthögskolan som mötesplats

 

Foto: Patrick Miller.

En ofta förekommande scen i den traditionella kantonesiska operan, är ett rum med ett bord och två stolar. Scenen signalerar ett avstamp, här kan en serie av händelser och relationer ta sin början: bordet och stolarna utgör både startpunkt och ramverk till föreställningens större berättelse. På Rutiga golvet, ett av utställningsrummen på Mejans entréplan, står sedan i förra veckan ett bord med två stolar. Uppställningen är början på Ming Wongs, vår nya professor i performance, utställning. Ming Wong har sedan en tid intresserat sig för den kantonesiska operan och dess kulturella kontext. På Mejan avser han sätta operans långa tradition i dialog med den turbulenta situationen i Hong Kong – där han vistas återkommande. Det publika rummet blir Wongs arbetsplats. Utställningens verk växer fram i en öppen process som studenter, kollegor och en allmän publik är inbjudna att betrakta och samtala kring.

Den öppna formen för Wongs utställning på Rutiga golvet är en del av Mejans nya vision av vad en konstskola kan vara. Vår utbildning och forskning ska ta en aktiv del i konstens olika sammanhang, men även i en bredare samhällsdebatt. Mejan ska vara en plats där konstnärer och arkitekter kan delta och fördjupa sitt arbete under olika delar av ett yrkesliv – genom vår utbildning, forskning och vidareutbildning. Nu i september startar vi, i samarbete med Statens Konstråd, en helt ny utbildning i konst och arkitektur i offentliga rum. Den leds av den uppmärksammade konstnären Jonas Dahlberg och samlar yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Jag är övertygad om kursens betydelse: inte minst för att höja kunskapen inom området och ge konsten en starkare plats i stadsutvecklingen.

Genom vårt öppna program med utställningar och föreläsningar, Mejan Encounters, bereder skolan plats för en bredare publik som vill se och samtala om konst. Rutiga golvet är bara en av våra utställningsplatser: i Galleri Mejan visar vi fortlöpande våra studenters examensutställningar. I Mellanrummet kommer konstnärsgruppen Ruangrupa, som är curatorer för nästa Documenta, att presentera den workshop som man i oktober anordnar tillsammans med skolans studenter. I Östa Galleriet på Konstakademien fortsätter vi våra utställningar som presenterar skolans forskning – nu närmast med en utställning av vår gästprofessor Marcia Kure från Nigeria.

Vårt utvidgade publika program är en del av ett omfattande utvecklingsarbete som skolan drivit de senaste två åren. Ledord har varit konstnärligt risktagande, experiment och nyskapande, idealbilder som bara kan realiseras genom ökat inflytande från studenter och medarbetare.

Ett nödvändigt steg i rätt riktning är öppnandet av Mindepartementet under ledning av Petra Bauer, professor i rörlig bild: skolans nya plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. En bärande idé när jag initierade Mindepartementet, var att olika konstnärliga metoder och tekniker skulle få möjlighet att arbeta sida vid sida. Många av våra forskare och studenter rör sig över breda konstnärliga fält och arbetar med såväl rörlig bild som performance och ljud. De behöver mötesplatser för att tillsammans forma nya sätt att undervisa och forska i konst. Den 10 september är det stor invigning med en festival som pågår mellan 12–00. De många verken står skolans studenter och lärare för. Det kommer att bli en fantastisk kväll som markerar början på en ny riktning i Mejans verksamhet. Välkomna!

Sara Arrhenius

Digital Vax

Digital Vax
En brygga mellan 3DLabbet – Glasverkstan – Bronsverkstan

Projektledare: Ulrika Rosengren Gustafsson, Medsökande: Esther Ericsson (2017-)

Digital Vax är ett samarbetsprojekt mellan ingenjör Erik Cederberg (Cederb AB), Esther Ericsson, Ulrika Rosengren Gustafsson och Anneli Scheutz, som är knutna till KKH, det tyska företaget ViscoTec samt det danska företaget ScanMaster, för att bygga en helt ny typ av vax-3D-skrivare.

Vax-3D-skrivaren ska ge studenter och konstnärer förutsättningar för nya uttryck och förbättrade arbetsmetoder. 3D-printern blir unik i sitt slag då den kommer att skriva ut i skulpturvax som går att ånga eller bränna bort.

De utskrivna vaxobjekten kan användas som de är eller bearbetas på varierande sätt; som att ta bort eller förstärka maskinens egna skapade mönster, jobba vidare på objektet som från en grundform, eller printa ut digitala varianter. Vax-3D-skrivaren kommer innebära helt nya sätt att arbeta och öppnar för experiment. Arbetet med att ta fram en robust vaxskrivare med låg användningskostnad går framåt. De första temperaturproblem som uppstod mellan vaxer och pump är nu lösta och vi står på tröskeln för bygget.

3D-Design: Erik Cederberg, Cederb AB

Illustration: Esther Ericsson