Camilla Aviaja Olsen och Cecilie Ullerup Schmidt, KUJALEQ, 2017


Konferensen kommer lyfta ett flertal frågeställningar som rör samtida koloniala strukturer, inter-nordisk kolonisering av samer och inuiter, reflektioner kring terminologi som används i samband med att man talar om avkolonisering, vit övermakt.
Samtalen kommer fokusera på frågor kring avkolonisering och dess särskilda betydelse för boende i norra Europa idag.
 
Konferensen är avgiftsfri, men för den 8/12 krävs anmälan innan 26/11 via: decolonizingnorth@konsthallc.se 
 
7/12 kl 17-19: Kungl. Konsthögskolan, Rutiga golvet. Ingen anmälan krävs.
Tone Olaf Nielsen: The Drive to Remember: Kuratorisk Aktion’s Curatorial Engagement with Invisibilized Colonialism and Indigineity in the Nordic Region.
8/12 kl 9-21: Kungl. Konsthögskolan och Konsthall C. Anmälan krävs.
Konferens kl 9-18 och utställning kl 18-21.
Inbjudna talare: Achille Mbembe, Gurminder G. Bhambra, Gunilla Larsson, Encarnacion Guttierez-Rodriguez och Tone Olaf Nielsen.
Respondenter: Ylva Habel, Patricia Lorenzoni och Stefan Helgesson.
Konstnärer: Anawana Haloba, Katarina Pirak Sikku, Minna L. Henriksson, Santiago Mostyn, Cecilie Ullerup Schmidt & Camilla Aviaja Olsen, Saskia Holmkvist och Ellen Nyman.
 
Läs detaljerat program på vår engelska sida!