Digital Vax
En brygga mellan 3DLabbet – Glasverkstan – Bronsverkstan

Projektledare: Ulrika Rosengren Gustafsson, Medsökande: Esther Ericsson (2017-)

Digital Vax är ett samarbetsprojekt mellan ingenjör Erik Cederberg (Cederb AB), Esther Ericsson, Ulrika Rosengren Gustafsson och Anneli Scheutz, som är knutna till KKH, det tyska företaget ViscoTec samt det danska företaget ScanMaster, för att bygga en helt ny typ av vax-3D-skrivare.

Vax-3D-skrivaren ska ge studenter och konstnärer förutsättningar för nya uttryck och förbättrade arbetsmetoder. 3D-printern blir unik i sitt slag då den kommer att skriva ut i skulpturvax som går att ånga eller bränna bort.

De utskrivna vaxobjekten kan användas som de är eller bearbetas på varierande sätt; som att ta bort eller förstärka maskinens egna skapade mönster, jobba vidare på objektet som från en grundform, eller printa ut digitala varianter. Vax-3D-skrivaren kommer innebära helt nya sätt att arbeta och öppnar för experiment. Arbetet med att ta fram en robust vaxskrivare med låg användningskostnad går framåt. De första temperaturproblem som uppstod mellan vaxer och pump är nu lösta och vi står på tröskeln för bygget.

3D-Design: Erik Cederberg, Cederb AB

Illustration: Esther Ericsson