Respondent: Ana Džokić (del av STEALTH.unlimited)
Datum: Måndag 29 maj 2017 kl. 13.00
Plats: Muralen, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
Språk: Engelska
Ordförande/Huvudhandledare: Professor Henrietta Palmer, Kungl. Konsthögskolan & Chalmers tekniska högskola
Opponent: Professor Katherine Gibson, Institute of Culture and Society, Western Sydney University
Betygskommitté: Professor Branislav Dimitrijević, History of Art and Visual Culture at the School for Art and Design, Belgrad; Geert de Pauw, Community Land Trust Bruxelles – Brussels; PARSE Professor Andrea Phillips, Head of Research, Akademin Valand, Göteborgs universitet
Doktorsarbete: http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/upscaling-training-commoning(e5b91e6f-75c5-40ce-bf62-44e1d51bdc05).html
Den konstnärliga forskarutbildningen genomförs i samarbete med Konstnärliga fakulteten i Malmö, Lunds universitet.