Disputationer

Vid Kungl. Konsthögskolan studerar doktorander med den konstnärliga doktorsexamen i fri konstsom målUtbildningen avslutas med en offentlig disputation.