Ansökan till postmasterkurser i fri konst och arkitektur är öppen till 5/5 2020. Läs mer här

Brody Condons utställning ”Control Flow” kommer att granska verktyg och performativa strukturer som används i psykologforskningen, från tidig användning av experimentell video i psykoterapeutiska miljöer till kvalitativ datainsamling och analysprogramvara. Välkommen torsdag 22 mars kl. 17 i Rutiga Golvet.

Brody Condons pågående arbete, utvecklat speciellt för E2-E4, använder forskningsmetoder från experimentell psykologi som potentiella modeller för konstnärlig praxis. Tillsammans med konstnärer som för närvarande är inskrivna på Kungliga Konsthögskolan, kommer Condon att besöka tre laboratorier vid Stockholms universitet för att observera och delta i experiment.

I Fischer-labbet kommer gruppen att fokusera på social, emotionell och kognitiv informationsbehandling. Medan Månsson och Frick-laboratorierna ska undersöka förhållandet mellan känslor och hjärnplasticitet. I en gemensam arbetssession efter labbesöken kommer deltagarna att genomföra några av de undersökta metoderna, och behandla dem som procedurprotokoll för workshops.
Några av dessa modifierade beteendetekniker inspireras av rollspel, psykologiska flöden och spelliknande situationer som beskrivs av bland andra teoretiker som Victor Turner och Johan Huizinga. Andra berör affektiv bearbetningsforskning och skillnaderna mellan vad vi upplever eller kommer ihåg, och vad som faktiskt sker. Den redigerade videodokumentationen för workshopen kommer att visas tillsammans med flödesschema-diagram som utformats av Condon för att fungera som algoritmiska protokoll. Sådana visualiseringar av psykologiska processer används vanligtvis för att beskriva informationsbehandling i kognitiv vetenskap och för att dela estetiska konvergenser med illustrationer av kvantifierade arbetsprocesser och kontrollerad effektivitet.
Den 22 mars, under öppnandet av ”Control Flow” på Rutiga Golvet, får Condon sällskap av Kristoffer Månsson, forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och studieledare vid Psykiatriska forskarskolan vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, och Hannah Proctor, postdoktorand vid ICI-institutet för kulturundersökning Berlin där hon forskar kring radikal psykiatri, hjärnavbildande programvara och vår tidsförståelse. Samtalet kommer att inriktas på tvärvetenskaplig forskning och de teoretiska, estetiska och utförande dimensionerna av experimentella psykologiska metoder.

Om Brody Condon
Condons arbete kombinerar ofta modifierade psykoterapeutiska praktiker och rollspelstekniker för att noggrant tillverka ”performative game engines” som kör improviserade gruppmöten som sedan dokumenteras. Samtidigt fascinerad av och skeptisk till överidentifiering med den fantasi som är inneboende i rollspel, dissociativa störningar och transpersonella erfarenheter, fokuserar Condon på de rester av deltagarnas subjektiva erfarenhet som är estetiskt uppfattningsbar. Hans arbete har presenterats vid den senaste 9:e Berlin-Biennalen och 8:e Momentum- Nordiska Biennalen i Norge; såväl som Stedelijk Museum i Nederländerna; New Museum, PS1 / MoMA Greater New York; och med samarbetspartner Christine Borland vid Centrum för samtida konst Glasgow och Stroom den Haag.