Välkommen till Rutiga Golvet på KKH för en mycket angelägen dubbelsession i E2-E4-programmet, torsdagen den 17 maj, kl 17!

Sommaren 1972 arrangerades i Filialen, idag utställningsytan Rutiga Golvet vid Kungliga Konsthögskolan, utställningen ”For a Technology in the Service of the People”, skapad av en kollektiv av konstnärer och alternativteknikaktivister inklusive Godfrey Boyle, Björn Eriksson, Barbara Hammond, Peter Harper och Pär Stolpe. Utställningen var tidsbestämd för att sammanfalla med den stora FN-konferensen om miljön som ägde rum samtidigt på olika platser runt om i Stockholm. Mot FN-konferensens apolitiska, teknokratiska miljö, föreslog utställningen i Filialen en radikal vision av en jämlik och ekologiskt hållbar existens, underlättad av ny teknik för kommunikation, produktion och distribution.

Under denna session kommer vi att återvända till utställningen 1972 för att fråga vad som har hänt med projektet att placera teknik i folkets tjänst – istället för att använda den för att ytterligare intensifiera processerna för kommodifiering, kontroll och miljöförstöring. Problemet angrips från två håll: ur historiska försök att utforma nya, tekniska strukturer och nätverk för jämlik och miljövänlig samexistens; och ur dagens syn på försök att kringgå de hierarkiska strukturerna inbäddade i dagens datanät, för att återställa privatiserade produktionsmedel och kommunikationsvägar till populär användning.

Felicity Scott, “’Don’t Trust the UN Conference’: PowWow and For a Technology in the Service of the People
Denna föreläsning kommer att återkomma till ”For a Technology in the Service of the People” , en utställning av alternativ teknik som anordnades på Moderna Museets Filialen av det Stockholmsbaserade samarbetet PowWow, i samband med FN: s konferens om människors miljö sommaren 1972 . PowWows bidrag stred direkt mot konsensuspolitiken och den avgränsade uppsättning miljöfrågor som FN eftersträvade för Stockholmskonferensen, och stod ut som ett anmärkningsvärt försök att öppna en ny typ av politiskt samtal om alternativ, ”mjuk” eller ”mänsklig” teknik.

Matthew Fuller, ”Counter-Forensic Tactics In Control Networks”
Samtida datanät är platser för kontroll och kommunikation, vilket gör dem till ambivalenta arvingar av radikala nätverksstrukturer. Icke-hierarkiska strukturer och heterogena kommunikationsformer är sammanvävda med olika och konkurrerande former av hierarki. Denna föreläsning kommer att beskriva en fallstudie om hur ett dokument, en piratkopierad filmfil, har former för kontroll inbäddad i sig, och hur man genom att spåra dessa metoder kan för det första eventuellt avväpna dem och för det andra avslöja en bredare uppsättning politiska, tekniska och estetiska krafter som kräver nya kritiska och uppfinningsrika verktyg.
Felicity Scott är professor i arkitektur och medordförande i Critical, Curatorial and Conceptual Practices in Architecture (CCCP) på Columbia GSAPP. Hon har bland annat skrivit böckerna: ”Outlaw Territories: Environments of Insecurity/Architectures of Counterinsurgency” (Zone) och ”Architecture or Techno-Utopia: Politics After Modernism” (MIT).

Matthew Fuller är professor i kulturstudier vid Goldsmith’s, University of London. Tidigare publikationer inkluderar ”How to Sleep: the Art, Biology and Culture of Unconsciousness ”(Bloomsbury), och ”Media Ecologies: Materialist Energies in Art and Technoculture” (MIT).
Han är för närvarande en besöksprofessor vid Seed Box-programmet, Linköpings universitet. Denna session kommer också att innehålla konstnärliga inslag av Catalina Aguilera, Lisa Trogen Devgun, Sean Dockray och Boris Ondreička. Sessionen är organiserad i samarbete med Jesper Olsson och Seed Box-programmet på Linköpings universitet.

Om E2-E4
E2-E4 är namnet på det vanligaste öppningsdraget i schack, draget som sätter spelet i rörelse. E2-E4 är också namnet på ett program för teoretiska aktiviteter, utställningar och publikationer på Rutiga golvet, KKH. ”Teori” uppfattas här inte som akademisk överbyggnad eller epistemisk auktoritet, utan som orientering, som det första grepp om vår situation, och om dess plats i ett vidare system eller sammanhang, som gör det möjligt för oss att börja, att gå från den odefinierade möjlighetens vilsenhet, till praktikens provisoriska bestämning. Programmet vill pröva utställningens bruksvärden som kritiskt informationssystem, i utbildningens, den estetiska erfarenhetens och den offentliga förmedlingens tjänst.
E2-E4 organiseras av Kim West, Lars Bang Larsen och Stefanie Hessler.