Christian Nyampeta, ”Alexis Kagame’s The Bantu-Rwandan Philosophy of Being and the Problem of Translatability”, Rutiga Golvet, 21 september 2017.

Program för E2-E4 den 28 september 2017:

Kim West, “Pattern and Contradiction: Two Legacies of the Screen Exhibition” (Hålls på engelska)
This presentation will discuss two uses of the screen or panel exhibition format: as an appropriate spatial device for practicing a pedagogics of “pattern-seeing”, in the cybernetic culture of the postwar period (György Kepes, Richard Hamilton); and as an apparatus for displaying social contradictions, providing orientation for political contestation, among activist collectives and centers in the early 1970s (Bildaktivisterna, Filialen). Today, these two legacies intersect in various practices of “cognitive mapping”, with a term coined by Fredric Jameson.
Lars Bang Larsen“Social movement. Histories of the Screen Exhibition” (Hålls på engelska)
The screen or panel display system turned into an exhibition architecture for the creation of ‘dissenting spaces’ (Judith Barry) in the last half of the 20th century. However its genealogy as a tool for public instruction is diverse, including larger cartographic endeavours on the part of power such as biennials and colonial exhibitions. Considering it as an elementary exhibition architecture that shows movement and builds multitudes I will continue to speculate where it has gone today, in our logistical present.
Programmet avslutas med en diskussion och följs av bar och DJ The Decline of the West som spelar Göttsching Variations.
Välkomna!
Var: KKH, Flaggmansvägen 1, Rutiga golvet.
När: 28 september 2017 kl 17.00
Arrangemanget är kostnadsfritt.
 
E2-E4 är namnet på det vanligaste öppningsdraget i schack, draget som sätter spelet i rörelse.
E2-E4 är också namnet på ett program för teoretiska aktiviteter, utställningar och publikationer på Rutiga golvet, KKH. ”Teori” uppfattas här inte som akademisk överbyggnad eller epistemisk auktoritet, utan som orientering, som det första grepp om vår situation, och om dess plats i ett vidare system eller sammanhang, som gör det möjligt för oss att börja, att gå från den odefinierade möjlighetens vilsenhet, till praktikens provisoriska bestämning. Programmet vill pröva utställningens bruksvärden som kritiskt informationssystem, i utbildningens, den estetiska erfarenhetens och den offentliga förmedlingens tjänst.