To view this site please upgrade or use another browser. Try either Chrome, Safari, FireFox, Opera or Microsoft Edge.

Julius Nord

Warmly welcome to the exhibition of Julius Nord at Galleri Mejan, the Royal Institute of Art’s student gallery.

Opening hours:
Mon–Fri 12.00–18.00
Sat–Sun 12.00–17.00

Exhibition: 27/1–5/2. Vernissage Friday 27 January: 17.00–21.00.

Julius Nord
Paus

När jag målar så ser jag mig inte som avsändaren till en adressat, snarare är jag ombudet som förmedlar en avisering från en plats till en annan. Utställningens titel är Paus, paus som i mellanrummen, gliporna, sprickorna. Paus betyder kortare uppehåll i verksamhet. Det är ett avbrott i tid, det som inträffar mellan den ena stunden och den andra. En paus kan upplevas besvärlig, som en icke tillvaratagen stund. Bestämda pauser finns inom alla sporter, då töms planen på rörelse och utrymme ges åt reflektion såväl som blicken framåt. Halvtid, break, intermission, uppehåll. Pausen ifrågasätter och är en nödvändig förutsättning för reflektion. Staden pausas vid torget. Paus är avstånd mellan saker; tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Limmet är starkare än träet, teglet är oanvändbart utan bruket. En text består av betydelsefulla pauser mellan bokstäver, mellan ord och i det avstånd som läsaren på grund av en radbrytning måste höja blicken från pappret och flytta den till nästa rads början. En dikt har sina skäl för att då och då tystna. I ett samtal kan en paus inrymma eftertanke såväl som tvekan. En paus kan vara brinnande påtaglig då något ovälkommet eller enastående har framförts. Kulören svart är en paus i världen av färg. Den mest pregnanta pausen är kanske den mellan en medveten in- och utandning.

Till denna utställning har jag låtit mitt arbete underkasta sig åtskilliga regler. Målningarna är gjorda med svart akrylfärg på pannå och formatet är bestämt enligt 23,77 x 10,97.


Foto: Daniel Johansson.