Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2016. Design: Hans Gremmen

Forskningsveckans tryckta program. Design: Hans Gremmen


Välkomna till den femte upplagan av Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka som pågår den 20-27 januari 2016. Den innehåller många olika perspektiv och förhållningssätt för att återspegla den tro vi har på att tillåta den bredast möjliga tolkningen av vad forskning inom konstnärligt utövande kan innebära. Programmet för det här årets forskningsvecka har ambitionen att låta idéer som ännu inte är helt tillgängliga eller införlivade inom lärosätet bli formulerade i form av öppna presentationer och diskussioner tillsammans med kollegor och allmänheten.