Material Matters behandlar olika frågeställningar och förhållningsätt till materialitet och måleri, och utgår från ett antal politiska, teoretiska och praktikbaserade frågeställningar och positioner. Var befinner vi oss efter den ”materiella vändningen” och objektbaserade teorier? På vilket sätt skriver och tänker vi kring material och processer? Vad innebär materialens instabilitet, accelererade föråldrande och försvinnande? Vilka målarstrategier används för att hantera fiktiva aspekter av material? Vilka nya kunskaper och samtal genereras sett genom materialitetens lins? Konferensens titel Material Matters kan fungera som både en fråga och en påstående.

Konferensen är på engelska. Läs mer här!