23-29 januari
Kungl. Konsthögskolan, Skeppsholmen, Stockholm

Program för Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2017.
Design: Andrejs Ljunggren och Gabriel Kanulf.


 
Program:
23 januari
09.30-11.00 i Hus 28: Philosophy Breakfast – Literature and the Brain med Catherine Malabou & Ulf Karl Olov Nilsson (UKON). Moderator: Mara Lee. Föranmälan krävs till: veronica.sjodin@kkh.se
13.00-16.45 i Hus 28: Visual Languages and Questions of Representation, Gemensamt seminarium mellan Kungl. Konsthögskolan och Stockholms konstnärliga högskola – presentationer och diskussion med: Katarina Nitsch (KKH), Lina Persson (SKH), Stacey Sacks (SKH), Michelle Teran (Trondheim Kunstakademi). Moderator: Göran Dahlberg (redaktör, Glänta). Introduktion: Ellen Røed (SKH)
17.00 i Galleri Mejan:
Vernissage med performance Angel, I will never be like you av Carla Garlaschi (18.00);
Dysfunctional Comedy – En paneldiskussion utifrån ett manus med: Hilde Retzlaff, Jimmy Offesson, Christofer Degrer, Ehab Aljaby, Rebecca Digby, Falko Erichsen, Malin Norberg och Olav Westphalen.(19.00).
Deltagare i utställning: Louise Blad, Carl Johan Erikson & Björn Larsson, Maryam Fanni+Elof Hellström+Sarah Kim, Carla Garlaschi, Goldin+Senneby, Jan Matsson, Lucia Pagano & Igor Pisuk, Olivia Plender, Paula Urbano, Olav Westphalen.
17.00 i huvudbyggnaden: Vernissage årskurs 1 fri konst, Performance kl 17.30 Malin Norberg – Bonnie Horseface. Materiality (KU 2016), samt Point of View – kartprojekt av kursen Critical Habitats.
24 januari
09.30-11.30 i Hus 28: Wanting Difference – seminarium med kursdeltagarna från Modernist Legacies and Constructions of Whiteness och föreläsning Acting Difference – Priming of the Diverse med Samira Ariadad.
11.30-12.00 i Hus 28: Om forskningsplattformen Re-(sign) Architecture med Peter Lang (KKH) & Daniel Urey (kulturstrateg)
13.00-16.30 Biblioteket: DiVA drop-in – Bibliotekarie Annakarin Lindberg ger information om hur konstnärliga verk/forskning registreras.
13.00-14.00 i Galleri Mejan: Collect the (un)connected and (re) connect the uncollected (KU 2015): presentation och samtal med Paula Urbano och Pia Laskar.
14.10-15.10 i Hus 28: Platsspecificitet och platsens upplösning (KU 2015): presentation och samtal med Jan Matsson och Gunnar Olsson. Moderator: Sigrid Sandström.
15.00-18.00 KKH Öppet Hus 2017 – se separat program. Eugene Sundelius von Rosen – performance: förskolan arborariet 1, Loop 15.00-18.00 Black Box.
15.00-19.00 i Galleri Mejan: Come-and-go! – Praktisk workshop med Carla Garlaschi och Olivia Berkowicz: tillverkning av dekorationer till Quinceañera-party den 27 januari i Galleri Mejan.
25 januari
10.00-11.30 i Hus 28: Presentation av nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet – Arbeta ett arbete med Karin Hansson (projektledare), Åsa Andersson-Broms, Shiva Anoushirvani, Nils Claesson, Per Hasselberg, George Kentros.
13.00-13.45 i Hus 28: Presentation av nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet – Vägra döda, historier om de vapenfria männen med Björn Larsson & Carl Johan Erikson.
14.00-14.45 i Hus 28: Presentation och kort performance lecture – nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet: Kärlek och Andrefiering: En verktygslåda för feministiska och postkoloniala konstnärliga praktiker med Mara Lee.
15.00-16.00 i Hus 28: Many Maids Make Much Noise – seminarium med doktorand Olivia Plender.
16.10-17.10 i Hus 28: (Some) Legendary Lesbians (KU 2015) – presentation av Louise Blad och samtalspartner: Anna Giertz.
17.20-18.50 i Hus 28: Million/Mirror (KU 2015) – seminarium med Maryam Fanni, Elof Hellström, Sarah Kim och gästerna: Meira Ahmemulic & Mahmoud Keshavarz.
26 januari och 27 januari
Internationell konferens curerad av Catherine Malabou: What is a Mask? Föranmälan krävs för konferensen till: asa.andersson@kkh.se.
Se separat program: https://www.kkh.se/en/event/what-is-a-mask/
17.30-24.00 i Galleri Mejan: Quinceañera: You’ll never bathe in the same river twice – party, med Carla Garlaschi & reggaeton artist Talisto. Curator: Olivia Berkowicz. Föranmälan krävs till: asa.andersson@kkh.se
Ladda ner hela programmet här: https://www.kkh.se/wp-content/uploads/2016/12/RIA_Researchweek_2017_8_MB002.pdf

[dashed_line]
Program:
23 January
09.30-11.00 in House 28: Philosophy Breakfast – Literature and the Brain with Catherine Malabou & Ulf Karl Olov Nilsson (UKON). Moderator: Mara Lee. Pre-registration is required with: veronica.sjodin@kkh.se
13.00-16.45 in House 28: Visual Languages and Questions of Representation, shared seminar with Royal Institute of Art and Stockholm University of the Arts – presentations and discussions by: Katarina Nitsch (KKH), Lina Persson (SKH), Stacey Sacks (SKH), Michelle Teran (Trondheim Academy of Fine Art). Moderator: Göran Dahlberg (editor, Glänta). Introduction: Ellen Røed (SKH).
17.00 in Galleri Mejan:
Opening av performance Angel, I will never be like you by Carla Garlaschi (18.00);
Dysfunctional Comedy – A scripted panel discussion with:
Hilde Retzlaff, Jimmy Offesson, Christofer Degrer, Ehab Aljaby, Rebecca Digby, Falko Erichsen, Malin Norberg and Olav Westphalen.(19.00).
Participants in the exhibition: Louise Blad, Carl Johan Erikson & Björn Larsson, Maryam Fanni+Elof Hellström+Sarah Kim, Carla Garlaschi, Goldin+Senneby, Jan Matsson, Lucia Pagano & Igor Pisuk, Olivia Plender, Paula Urbano, Olav Westphalen.
17.00 in the main building: Opening BA, year 1 Fine Art. Performance 17.30 Malin Norberg – Bonnie Horseface. Materiality (KU 2016), and Point of View– map project by the course Critical Habitats.
24 January
09.30-11.30 in House 28: Wanting Difference – seminar with course participants from Modernist Legacies and Constructions of Whiteness, and Acting Difference – Priming of the Diverse, lecture by Samira Ariadad.
11.30-12.00 in House 28: About the research platform Re-(sign) Architecture med Peter Lang (KKH) & Daniel Urey (Cultural Planning Strategist)
13.00-16.30 Library: DiVA drop-in – Librarian Annakarin Lindberg will provide advice on how to register artistic works/research outputs.
13.00-14.00 Galleri Mejan: Collect the (un)connected and (re) connect the uncollected (KU 2015): presentation and conversation with Paula Urbano and Pia Laskar.
14.10-15.10 House 28: Site-specificity and the Dissolution of Site (KU 2015): presentation and conversation with Jan Matsson and Gunnar Olsson. Moderator. Sigrid Sandström.
15.00-18.00 RIA Open House – see separate programme. Eugene Sundelius von Rosen – performance: förskolan arborariet 1, Loop 15.00-18.00. Black Box.
15.00-19.00 in Galleri Mejan: Come-and-go! – Practical workshop with Carla Garlaschi & Olivia Berkowicz: the making of decorations to the Quinceañera-party 27 January in Galleri Mejan.
25 January
10.00-11.30 in House 28: Presentation of new research project funded by the Swedish Research Council – Work a work including Karin Hansson (project leader), Åsa Andersson-Broms, Shiva Anoushirvani, Nils Claesson, Per Hasselberg, George Kentros.
13.00-13.45 in House 28: Presentation of new research project funded by the Swedish Research Council – Refuse to Kill, Stories of the Conscientious Objectors with Björn Larsson & Carl Johan Erikson.
14.00-14.45 in House 28: Presentation and short performance lecture – new research project funded by the Swedish Research Council: Loving Others, Othering Love: A Toolbox for Postcolonial and Feminist Artistic Practices with Mara Lee.
15.00-16.00 in House 28: Many Maids Make Much Noise – seminar with PhD candidate Olivia Plender.
16.10-17.10 in House 28: (Some) Legendary Lesbians (KU 2015) – presentation by Louise Blad and conversation partner Anna Giertz.
17.20-18.50 in House 28: Million/Mirror (KU 2015) – seminar with Maryam Fanni, Elof Hellström, Sarah Kim and guests Meira Ahmemulic & Mahmoud Keshavarz
26 January and 27 January
International conference curated by Catherine Malabou: What is a Mask? Pre-registration is required for the conference to asa.andersson@kkh.se. See separate programme: https://www.kkh.se/event/what-is-a-mask/
27 January
17.30-24.00 in Galleri Mejan: Quinceañera: You’ll never bathe in the same river twice – party, with Carla Garlaschi & reggaeton artist Talisto. Curator: Olivia Berkowicz.
Pre-registration for this event is required to: asa.andersson@kkh.se
Download the full program here: https://www.kkh.se/wp-content/uploads/2016/12/RIA_Researchweek_2017_8_MB002.pdf