Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Useless Uses
Internationell konferens om ”Use and Uselessness” i samtida konst

Site 1, 2014. M. Kuzma

Site 1, 2014. M. Kuzma

Useless Uses är en internationell konferens arrangerad av Kungl. Konsthögskolan i samarbete med Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University London.

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla i mån av plats. Reservationer görs hos forskningskoordinator Åsa Andersson

Språk: Engelska

Programmet och mer information på den engelska sidan

Konferensen finansieras med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.3 combined CRMEP KKH copy

Starttid: 2016-01-21 10:00
Sluttid: 2016-01-22 17:30
Plats: Kungl. Konsthögskolan