Site 1, 2014. M. Kuzma

Site 1, 2014. M. Kuzma


Useless Uses är en internationell konferens arrangerad av Kungl. Konsthögskolan i samarbete med Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University London.
Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla i mån av plats. Reservationer görs hos forskningskoordinator Åsa Andersson
Språk: Engelska
Programmet och mer information på den engelska sidan
Konferensen finansieras med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.3 combined CRMEP KKH copy