Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

’What is a Mask?’
Internationell konferens

curerad av Catherine Malabou

Wura-Natasha Ogunji, Can't I just decide to fly?, Capetown, 2014. Photo: Khanyisile Mbongwa

Wura-Natasha Ogunji, Can’t I just decide to fly?,
Kapstaden, 2014. Foto: Khanyisile Mbongwa

WHAT IS A MASK? (“Vad är en mask?”) – är en internationell konferens som ingår i Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2017, och utgör en förlängning av kursen Philosophy in the Context of Art som diskuterar frågor runt symboler. Konferensen görs i samarbete med gästprofessor Catherine Malabou och Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University London.

”What is a Mask?” Som titeln indikerar vill konferensen just undersöka det symboliska värdet hos ett av de allra äldsta föremålen, och vilket återfinns i alla kulturer och med mångsidiga funktioner. Vare sig det gäller att dölja eller avslöja en identitet, att skydda ansiktet eller göra en ansiktsförändring, något som är en förställning eller autentiskt, alienerande eller frigörande, en krigsstrategi eller något beskyddande… så placerar alla dessa motstridiga beteckningar masken i hjärtat av de mest angelägna politiska, juridiska, konstnärliga och filosofiska frågeställningarna.

Deltagarna i konferensen är konstnärer, etnografer, musikforskare och filosofer, från olika länder och kulturer. De utvecklar olika ingångar till maskens enigmatiska, eviga och nutida form. Det blir också en screening av tematiskt utvalda filmer som använder sig av maskernas mystik. Konferensen kommer att ta med publiken på en fascinerande resa, från afrikanska trämasker till grekiska ”persona”, från själv-förvandlande praktiker till Anonymous-rörelsen, från Fanon till The Mask.

Läs mer om konferensens program på vår engelska sida.

Konferensen är gratis och öppen för allmänheten. Föranmälan krävs (begränsat antal platser) till:
Forskningskoordinator Åsa Andersson: asa.andersson@kkh.se

Konferensspråk: Engelska.

What is a Mask? ges generöst stöd av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Starttid: 2017-01-26 09:30
Sluttid: 2017-01-27 17:30

Dokumentation