Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

This post is also available in: English (Engelska)

Forskarutbildning

De praktikbaserade doktorandstudierna består av individuellt bedriven konstnärlig forskning under fyra år. Huvuddelen utgörs av att realisera ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt i dialog med handledare. Övriga poänggivande moment innehåller obligatoriska och valbara kurser.

I Sverige sker studierna i form av en finansierad heltidsanställning. Kungl. Konsthögskolan utlyser inte för närvarande någon doktorandplats.