Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete

Kungl. Konsthögskolan har under många år arbetat med olika konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper och insikter om de processer, gestaltnings- samt formuleringsmöjligheter, som förekommer inom och bortom fri konst, arkitektur och restaureringskonst.

De konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KKH genom utställningar, workshops, performances, föreläsningar och seminarier. Projekten leds av undervisande personal samt studenter på avancerad nivå.

Ej giltigt som ID-kort

Mourad Kouri, Ej giltigt som ID-kort

Projektledare: Mourad Kouri. Medsökande: Alba Baeza (2018-) ’I april 2017 deltog vi i en forskningsresa (KKH) till Aten, Beirut och Lesbos …

Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express solidarity in thinking and practice

Projektledare: Petra Bauer (2017-) ’Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express …

The Glossary of the Event

Cara Tolmie, The Glossary of the Event

Projektledare: Frida Sandström. Medsökande: Cara Tolmie och Aleksei Borisionok (2017-) ’Projektet undersöker en historisk och samtida betydelse av begreppet såsom det …

The Dematerialization Project

Simon Denny, Blockchain Visionaries, 2016; courtesy Simon Denny; Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York; photo: Timo Ohler

Projektledare: Nina Möntmann (2017-) ‘The Dematerialization project undersöker den demateriella karaktären hos det digitala och virtuella och hur den bidrar till …

Searching Power on the Collective Laugh

Stillbild, Un Mundo Feliz - Homenaje a la Comedia Ambulante trailer, 2012

Projektledare: Oscar Lara (2017-) ‘Searching power on the collective laugh syftar till att prova kraften i humor och dess konkreta …

Var finns (foto) historia?

Projektledare: Björn Larsson (2017-) En undersökning av hur och var fotohistoria förmedlas inom konsthögskolevärlden. ’Hur går historieskrivning till inom dagens konstutbildningar och …

The Architecture of Bogdan Bogdanovic and the Iconographic Resistance to Balkanisation

Detail from the Partisan monumentet. Arkitekt: Bogdan Bogdanovic. oktober 2016.

Projektledare: Peter Lang. Medsökande: Daniel Urey (2017-) ’R-Lab besökte Mostar Bosnien-Hercegovina under hösten 2016, i ett samarbetsprojekt utvecklat mellan Färgfabriken, …

Hundreds of Little Machines

Projektledare: Kajsa Dahlberg (2018-) ’Projektet är ett experimentellt filmprojekt som ingår i min forskarutbildning vid KKH och involverar ett samarbete …

Map on the Politics of Space

Map on the Politics of Space

Projektledare: Tatiana Letier Pinto. Medsökande: Astrid Eriksson och Tove Möller (2018-) ’Map on the politics of Space är ett projekt som …

Spaces of Care, Disobedience and Desire. Tactics of Minority Space-Making

Projektledare: Rado Istok. Medsökande: Marie-Louise Richards och Natália Rebelo (2018-) ’Med avstamp i vår delade uppfattning av arkitektur som ett …


Ladda mer

KFoU Arkiv