Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete

Kungl. Konsthögskolan har under många år arbetat med olika konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper och insikter om de processer, gestaltnings- samt formuleringsmöjligheter, som förekommer inom och bortom fri konst, arkitektur och restaureringskonst.

De konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KKH genom utställningar, workshops, performances, föreläsningar och seminarier. Projekten leds av undervisande personal samt studenter på avancerad nivå.

Map on the Politics of Space

Map on the Politics of Space

Projektledare: Tatiana Letier Pinto. Medsökande: Astrid Eriksson och Tove Möller (2018-) ’Map on the politics of Space är ett projekt som …

Ej giltigt som ID-kort

Mourad Kouri, Ej giltigt som ID-kort

Projektledare: Mourad Kouri. Medsökande: Alba Baeza (2018-) ’I april 2017 deltog vi i en forskningsresa (KKH) till Aten, Beirut och Lesbos …

Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express solidarity in thinking and practice

Projektledare: Petra Bauer (2017-) ’Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express …

The Glossary of the Event

Cara Tolmie, The Glossary of the Event

Projektledare: Frida Sandström. Medsökande: Cara Tolmie och Aleksei Borisionok (2017-) ’Projektet undersöker en historisk och samtida betydelse av begreppet såsom det …

The Dematerialization Project

Simon Denny, Blockchain Visionaries, 2016; courtesy Simon Denny; Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York; photo: Timo Ohler

Projektledare: Nina Möntmann (2017-) ‘The Dematerialization project undersöker den demateriella karaktären hos det digitala och virtuella och hur den bidrar till …

Searching Power on the Collective Laugh

Stillbild, Un Mundo Feliz - Homenaje a la Comedia Ambulante trailer, 2012

Projektledare: Oscar Lara (2017-) ‘Searching power on the collective laugh syftar till att prova kraften i humor och dess konkreta …

Var finns (foto) historia?

Projektledare: Björn Larsson (2017-) En undersökning av hur och var fotohistoria förmedlas inom konsthögskolevärlden. ’Hur går historieskrivning till inom dagens konstutbildningar och …

The Architecture of Bogdan Bogdanovic and the Iconographic Resistance to Balkanisation

Detail from the Partisan monumentet. Arkitekt: Bogdan Bogdanovic. oktober 2016.

Projektledare: Peter Lang. Medsökande: Daniel Urey (2017-) ’R-Lab besökte Mostar Bosnien-Hercegovina under hösten 2016, i ett samarbetsprojekt utvecklat mellan Färgfabriken, …

Hundreds of Little Machines

Projektledare: Kajsa Dahlberg (2018-) ’Projektet är ett experimentellt filmprojekt som ingår i min forskarutbildning vid KKH och involverar ett samarbete …

Spaces of Care, Disobedience and Desire. Tactics of Minority Space-Making

Projektledare: Rado Istok. Medsökande: Marie-Louise Richards och Natália Rebelo (2018-) ’Med avstamp i vår delade uppfattning av arkitektur som ett …


Ladda mer

KFoU Arkiv