Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

The Architecture of Bogdan Bogdanovic and the Iconographic Resistance to Balkanisation

Projektledare: Peter Lang. Medsökande: Daniel Urey (2017-)

’R-Lab besökte Mostar Bosnien-Hercegovina under hösten 2016, i ett samarbetsprojekt utvecklat mellan Färgfabriken, Architecture Dialogue and Art, Mostar (ADA) och Architecture Design Studio från Oxford Brookes. Syftet var att få veta mer om stadens arkitektur och de långvariga sociala åtskillnaderna och hur dessa manifesterar sig på Mostars allmänna platser. Ett av de mest betydande projekten under Tito-perioden, för att överbrygga etniska och sociala skillnader var partisanmonumentet som byggdes 1965 och utformades av den Belgrad-baserade arkitekten Bogdan Bogdanovic (1922-2010). Bogdanovic var en aktiv skribent, stadsplanerare och tjänstgjorde även som borgmästare för Belgrad (1982-1986). För partisanmonumentet uppfann Bogdanovic en allegorisk arkitektur som formades till en mystisk dal-flod omgiven av brutalistiska primitiva symboler. Under senare år har Partisanmonumentet och dess begravningsplats utsatts för omfattande vandalisering och gradvis förfallit och där tillträde hindras av Ustaše-medlemmar som bevakar parkens entré. KFoU-medlem stödjer en kartläggande process som undersöker hur ett monument som denna, avsedd för att överkomma etniska motsättningar under Jugoslavien, kodats om i modern tid för att fodra en splittrande minnespolitik i dagens Bosnien & Hercegovina. Mostar är än idag en delad stad där medel som arkitektur och graffiti aktivt används för att försvåra försoning.

Projektets första del-moment redovisas under KKH:s forskningsvecka 2018. Därefter kommer resultat också att vävas in i ett större arkiv vilket tillägnas “Re-signification Architecture” (RA), en självständig plattform som kartlägger kopplingar mellan bestridda urbana platser och deras kopplingar till arkitektonisk ikonografi. RA kommer även att utveckla arkitektoniska strategier som kan växa och stödja nya former av social försoning i det offentliga rummet. RA fokuserar på samspelet mellan minnespolitiken och arkitekturen i Balkan och Baltikum.’

https://rlabarchitecturecitiesutopias.wordpress.com/the-missing-europe-baltic-and-balkan/

Detalj från partisanmonumentet, Mostar, oktober 2016. Arkitekt: Bogdan Bogdanovic