Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Var finns (foto) historia?

Projektledare: Björn Larsson (2017-)

En undersökning av hur och var fotohistoria förmedlas inom konsthögskolevärlden.

’Hur går historieskrivning till inom dagens konstutbildningar och hur förstås den av studenterna? Hur sker förmedling och reflektion av historia i undervisningen av blivande praktiker inom fältet konst och fotografi? Var och i vilka pedagogiska moment blir den synlig? Är det primärt i föreläsningsformen, via textseminarier eller sker det på andra platser?

Traditionellt sett skrivs historia (och fotohistoria) från en position utanför. Vanligtvis av akademiker som tittar tillbaka på vad som redan hänt och på de andra, konstnärerna. Vi är av uppfattningen av vi alla som agerar inom ramen för undervisning i högsta grad är medproducenter av historieskrivning vare sig vi vill eller erkänner det. Och vi vill synliggöra och undersöka denna process. Ambitionen är att genomförandet av projektet ska ligga till grund för ett framtida större forskningsprojekt de tre högskolorna emellan.

Deltagare är Julia Tedroff och Niclas Östlind från Akademi Valand, och Svante Larsson från Konstfack.’