Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskningshändelser

Forskningsseminarium, utställningar

Vid Kungl. Konsthögskolan anordnas seminarium, utställningar och liknande händelser som del inom forskarutbildningen, fristående konstnärliga forsknings– och utvecklingsprojekt samt externfinansierade …

Forskningsvecka

Sedan 2011 håller Kungl. Konsthögskolan en årlig forskningsvecka som är öppen för allmänheten. Konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras av lärare, …

Disputationer

Vid Kungl. Konsthögskolan studerar doktorander med den konstnärliga doktorsexamen i fri konstsom mål. Utbildningen avslutas med en offentlig disputation.