This post is also available in: English (Engelska)

Forskningsstöd

Externa forskningsmedel: För de som är intresserade av ett samarbete med Kungl. Konsthögskolan, exempelvis för ansökningar om konstnärliga forskningsmedel till Vetenskapsrådet, gäller följande: Ta kontakt med forskningskoordinator Åsa Andersson senast den 15 oktober för mer information. Datumet gäller ansökningar som avses göras till finansiären följande vår.

Samarbeten gällande doktorandstudier: Kungl. Konsthögskolan behandlar förfrågningar från doktorander vid andra lärosäten, två gånger om året med sista ansökningsdag 30 april och 31 oktober. Vänligen kontakta forskningskoordinatorn vid Kungl. Konsthögskolan i god tid.

Kungl. Konsthögskolan gör en kvalitetsmässig bedömning som baseras på forskningsprojektets ämne, och den ursprungliga ansökan till forskarutbildningen (för de som är antagna vid en annan institution), arbetsprover, CV, plan för finansiering, samt institutionella aspekter.

Riktlinjer för det material som ska lämnas vid en förfrågan finns att ladda ner här.
Kontakt: Forskningskoordinator Åsa Andersson