Frédéric Keck – Lévi-Strauss and the Anthropology of Masks


Föredrag presenterat vid konferensen “What is a Mask?”, 26-27 januari 2017, vid Kungl. Konsthögskolan.
Sammanfattning – Lévi-Strauss and the Anthropology of Masks: From the Split Representation to Mythological Transformations:
”I detta föredrag diskuterar jag det som hände inom maskernas strukturella antropologi mellan Lévi-Strauss artikel om ”splittrad framställning/representation” (”Le dédoublement de la représentation dans les arts de l’Asie et de l’Amérique”) från 1945 och hans stora verk i ämnet: La voie des masques (Maskernas väg), som gavs ut 1975. Under de trettio år som ligger mellan dessa skrifter övergav Lévi-Strauss den totalistiska drömmen om att beskriva en logik som fungerade som ett alternativ till representationen/framställningen, och kopplade ihop Asien och Amerika, och beskrev mer ingående maskernas roll i rituella och mytologiska sammanhang, framför allt på Amerikas nordvästra kust. Jag undersöker således förskjutningen från representation/framställning till transformation/förvandling, vilket utgör en av Lévi-Strauss främsta intellektuella gester inom den Durkheimska antropologin, då han uppnår friheten att röra sig bort från det symboliska och närma sig andra form- och färgsyntaxer.”
Konferensen curaterades av gästprofessor Catherine Malabou och i samarbete med Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University London.
Konferensen mottog generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.