This post is also available in: English (Engelska)

Fredrik Ehlin utsedd vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan

Regeringen har utsett Fredrik Ehlin till vikarierande rektor för Kungl. Konsthögskolan. Han fortsätter därmed det arbete som han utfört som ställföreträdande rektor sedan mitten av september och kommer vikariera för Sara Arrhenius under hela vårterminen. 

Fredrik Ehlin (f. 1978) är skribent och redaktör. Han har arbetat på Kungl. Konsthögskolan sedan 2011 som huvudhandledare av studenternas masteressäer. Sedan 2016 har han ingått i högskolans ledning och varit prorektor från 2017. I arbetet som redaktör och skribent har Fredrik Ehlin engagerat sig i projekt som undersöker den publicistiska praktiken som konstnärlig form. Nu senast tillsammans med konstnären Hinrich Sachs i projektet Fog Friend Font: Ways of Doing Multi Lingual Sense som kom ut på Humboldt Books i sju volymer 2019.