From ”Mesopotälje” to Mor Gabriel

Projektledare: Dominique Fleury (2011-2013)

’Från Mesopotälje” till Mor Gabriel är ett forskningsprojekt som inkluderar Syrianer/Assyrier som bor i Södertälje, vilket inofficielllt kallas ”Mesopotälje”. Genom en personlig historia tillhörande en ung syriansk man, Gabriel, utmynnar projektet i en kollektiv berättelse. Dominique och Gabriel kommer att besöka Mor Gabriel vilket är det äldsta aktiva Syrianortodoxa klostret i världen, samt en del av Gabriels historia. Projektet strävar efter att göra kopplingar på mytologiska såväl som politiska och poetiska plan.’
ill_dominique_fleury