Genom Composition as Explanation

Projektledare: Liv Strand (2010-2011)
Medverkande: Marcus Doverud, Ana-Maria Hadji Culea och Amelie Rydqvist

’Projektet Genom Composition as Explanation handlar om utformandet av en scenföreställning med utgångspunkt från Gertrude Steins essä “Composition as Explanation” från 1926. Högläsning utgör mediet i fokus. Genom både sin form och innehåll, avhandlar essän åtskillnaden mellan det som är samtida och klassiskt. Stilen i Steins förklarande text, där orden cirklar och upprepas, gör att den både kan läsas som en utredning och ljuden orden formar. Texten är skriven så att den gestaltar sin egen teori. Projektet tar sig an uppgiften att översätta innehållet och strukturen i Steins språk, om omvandla dessa till objekt, rum, kropp och rörelse, samt hur de kopplar till varandra. Detta utgör performancets struktur.’

Through Composition as Explanation, making a larger paper, © Liv Strand, Marcus Doverud, Amelie Rydqvist