Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

Howard Caygill – The White Mask: Light and Shadow in Fanon


Föredrag presenterat vid konferensen “What is a Mask?”, 26-27 januari 2017, vid Kungl. Konsthögskolan.
Sammanfattning:
”Associationen till masker och vithet i Frantz Fanons Svart hud, vita masker (Peau noire, masques blancs) är komplex och på många sätt vag. Den vita masken döljer inte bara svart hud eller fungerar som ett åtråvärt objekt för den, utan den både suddar ut och sätter den i relief. Denna komplexitet beskrivs och härleds till en association av vithet med ljus och Fanons sätt att dra paralleller mellan manikeiska strukturer och Nietzsches beskrivning av ressentiment. Följande fråga ställs: Vad återstår av maskens typologi som betäckning, förklädnad eller förevisning när den har placerats i en mise-en-scène (iscensättning) av masken som vitt ljus?”
Konferensen curaterades av gästprofessor Catherine Malabou och i samarbete med Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University London.
Konferensen mottog generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.