Projektledare: Kajsa Dahlberg (2018-)

’Projektet är ett experimentellt filmprojekt som ingår i min forskarutbildning vid KKH och involverar ett samarbete med studenter över tid. Mitt mål är att projektet ska pågå under hela min vistelse på institutionen, även om den här ansökan endast omfattar de närmaste två åren. Projektet är ett arkiv, eller samling av loggar, till vilka de involverade studenterna är medskapare. Loggarna är webbläsningssessioner filmade på 16 mm film. Filmernas längd är desamma som en 16 mm filmrulle, dvs omkring 10 minuter. Webbläsningssessionen kommer inte att planeras eller tänkas igenom på förhand. Under loppet av en enda sammanhängande tagning tar en person med oss genom en ström av exempelvis ​​bilder, texter, nyheter, sociala medier, internetforum, e-postmeddelanden, chattar och videor etc.’