Foto: Tony Webster


Mindepartementet på Skeppsholmen med cirka 500 kvadratmeter kommer från hösten rymma en helt ny plattform för rörlig bild, foto och ljud på konsthögskolan. Med de nya lokalerna kan man nu utveckla en ny utbildningsmodell på konsthögskolan.
Mindepartementet kommer vara en helt ny satellit till högskolans befintliga lokaler på Skeppsholmen.
– Jag har samtalat med Mindepartementet sedan i somras och är väldigt glad över att vi så fort har hittat en lösning som gör att vi snabbt kan komma igång med vår verksamhet där. Det här kommer bli en viktig plats för att driva utvecklingen inom rörlig bild, foto och ljud, säger Sara Arrhenius, rektor för Kungl. Konsthögskolan.
Här kommer man placera den nya plattformen för rörlig bild, foto och ljud och samtidigt utveckla undervisningen genom att tydligare sammankoppla verkstäder med undervisningen. På sikt är ambitionen att skapa ett kluster inom rörlig bild, foto och ljud som engagerar och involverar andra parter utanför högskolan. En av de drivande krafterna från konsthögskolan kommer vara Petra Bauer, professor i fri konst inriktning på rörlig bild, Kungl. Konsthögskolan.
– Jag är jätteglad för den här nya lösningen av våra lokaler som ger oss spännande och relevanta utvecklingsmöjligheter. Med lokalerna i Mindepartementet kan vi nu erbjuda en möjlighet att utveckla det sätt på vilket teknologi och konstnärliga metoder kan växa fritt och utvecklas, kopplat till en pedagogisk form och kritisk diskurs, säger Sara Arrhenius, rektor på Kungl. Konsthögskolan.
Konsthögskolan har i och med övertagandet av Mindepartementet och den omdisponering av lokalerna man gjort av huvudlokalen Kasern lll på Skeppsholmen, börjat återfå den yta verksamhetslokaler som man förlorade i branden i Grafikhuset hösten 2016.
Konsthögskolan kommer omgående påbörja en flytt från huvudlokalen av berörd verksamhet och räknar med att vara klar till jul. I lokalerna på Skeppsholmens östra sida finns idag den fotografiska konsthallen Mindepartementet Art & Photography som nu lämnar lokalen.