Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Konsthögskolans professor får medel från Vetenskapsrådet

Foto: Petra Bauer

KKH:s professor Petra Bauer beviljas medel för forskningsprojektet Looking for Jeanne, ett projekt som utforskar hur kvinnors roll och arbete kan representeras i film i dagens globala samhälle. Detta är högaktuella frågor med rörelser som #metoo och kvinnliga migranters motstånd mot en global exploatering av deras arbetskraft.

Hösten 2017 spred sig #metoo rörelsen genom samhällen, kvinnor krävde att samhället skulle ta kvinnors erfarenheter och upplevelser på allvar. Händelserna kan jämföras med 1970-talet då konstnärer gjorde filmer och konstverk för att synliggöra, ifrågasätta och förändra kvinnors roll och position i samhället. Till exempel gjorde Chantal Akerman filmen Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) som fick stor betydelse för en feministisk debatt om kvinnors arbete, roll och motstånd i samhället. Filmen Jeanne Dielman synliggjorde även behovet av en filmetik som utgick ifrån feministisk teori och praktik.

Petra Bauers forskningsprojekt Looking for Jeanne (2019-2021) reflekterar och tar avstamp i Jeanne Dielman och ställer frågorna: Vem är en samtida Jeanne Dielman? Hur kan filmen via sin estetik undersöka, ifrågasätta och förändra ojämlika villkor och exploaterande ordningar vad gäller kvinnors arbete och roll i dagens globala samhälle? Forskningsprojektet kommer, i nära samarbete med feministiska organisationer och nätverk, producera 3 filmer om samtida former av feminiserat arbete idag: sexarbete, moderskap samt hemarbete. Det 3-åriga projektet följer filmen Jeanne Dielmans olika teman, och årliga symposium anordnas om social reproduktion i vår samtid utifrån teoretiska och konstnärliga perspektiv i samarbete med referensgrupper.

Vetenskapsrådet: Vetenskapsrådet stödjer svensk forskning med 6 miljarder per år. Som Sveriges största statliga forskningsfinansiär fördelar de stöd till forskning av högsta kvalitet, varav 26 miljoner fördelas till konstnärlig forskning.