Copyright Jonas Dahlberg Studio

Copyright Jonas Dahlberg Studio


Kungl. Konsthögskolan och Statens konstråd bryter ny mark och inleder ett flerårigt samarbete som bland annat involverar en ny ettårig utbildning riktad till yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Ambitionen är att utforska gränslandet mellan konst i det offentliga rummet och arkitektur. Kursen, som startar hösten 2019, leds av Jonas Dahlberg som blir gästprofessor vid Kungl. Konsthögskolan.
Jonas Dahlberg själv verkar i skärningspunkten mellan konst och arkitektur, det privata och det politiska. Hans arbete är varierat och rör sig från videoinstallationer, fotografi och böcker till mer arkitekturlika projekt och scenografi. På senare år är han mest känd för sitt vinnande förslag till minnesplatserna för att hedra offren för terrordådet vid Utøya och Oslo.
– I en tid när det offentliga rummet, och även samtalet som förs där, är under stor förändring känns det oerhört hedrande att få förtroendet från Kungl. Konsthögskolan att få vara en del av att skapa och leda den här kursen – där vi tillsammans kan försöka skaffa oss så goda förutsättningar som möjligt för att låta konsten ta sin plats i det samtalet, säger Jonas Dahlberg.
Sara Arrhenius, rektor vid Kungl. Konsthögskolan, ser kursen som ett viktigt steg för högskolan. Hon har sedan sitt tillträde som rektor arbetat för att Kungl. Konsthögskolan ska befinna sig i samtal med andra kulturinstitutioner och samhället i stort.
– Nu kommer vi skapa ny kunskap inom det här viktiga området och ge möjligheter till konstnärer att vara verksamma i processer som formar vårt samhälle. Att dessutom Jonas Dahlberg, med sin unika praktik och erfarenhet i området, har tackat ja till att bli vår första gästprofessor på tema konst i det offentliga rummet är fantastiskt roligt!
Magdalena Malm, direktör på Statens Konstråd, pekar särskilt på den utveckling som skett inom området konst i det offentliga rummet: expanderad skulptur närmar sig arkitekturen och socialt engagerande projekt utmanar inom konst i stadsutveckling. Den nyinrättade kursen, menar hon, öppnar upp för att utforska korsningen mellan konst och arkitektur.
– Det är fantastiskt roligt att Jonas Dahlberg kommer att leda utbildningen. Hans praktik kombinerar konst och arkitektur, och han har unika erfarenheter av att förhandla konstnärliga värden i förhållanden till avgörande samhällsförändringar.