This post is also available in: English (Engelska)

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete

Kungl. Konsthögskolan har under många år arbetat med olika konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper och insikter om de processer, gestaltnings- samt formuleringsmöjligheter, som förekommer inom och bortom fri konst, arkitektur och restaureringskonst.

De konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KKH genom utställningar, workshops, performances, föreläsningar och seminarier. Projekten leds av undervisande personal samt studenter på avancerad nivå.

Pågående tvååriga projekt:

2017-
Petra Bauer, Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express solidarity in thinking and practice
Susanna Jablonski, Cara Tolmie, The Gender of Sound
Oscar Lara, Searching Power on the Collective Laugh (+ 2019)
Frida Sandström, Aleksei Borisionok, Cara Tolmie, The Glossary of the Event

2018-
Emanuel Almborg; The Politics of Perezhivanie 
Kajsa Dahlberg, Hundreds of Little Machines
Benas Gerdziunas, Revolution in built form: Analysing Architecture and Urbanism in Syrian Rojava
Radoslav Istok, Natalia Rebelo, MarieLouise Richards, Spaces of Care, Freedom and Desire. Tactics of Minority Space-Making
Mourad Kouri, Alba Baeza, Shared Strategies: Art and Crisis
Tatiana Letier Pinto, Tove Möller & Astrid Eriksson, Map on Politics of Space
Sigrid Sandström, Jenny Kalliokulju, Vägskäl och sidospår – empiri, erfarenhet och upplevelse i den konstnärliga processen

2019-
Mouna Abdelkadous, The Orientalism of the Kasbah of Algiers
Hannah Clarkson, Esther de Groot, Synonyms for Shelter
Nadia Hebson, Destroy, She Said. Expanded Legacies, Mentors and Confidantes
Anna Knappe, Amir Jan, Warland
Oscar Lara, Searching Power on the Collective Laugh (+ 2017)
Carlota Mir, Alba Folgado, My Friend is Here: On Feminist Pedagogies, Curating and Other Forms of Living in The Feminine Plural
Samuel Richter, Den dokumentära teaterns estetiska strategier: för en samtida informations- och dokumentkritisk konstnärlig arbetsform.