Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kungl. Kandidatutställningen

13220562_594823647340421_8082928501970746476_o-2


Se bilder från Kandidatutställningen här!


Kungl. Kandidatutställningen kan beskrivas som ett arbete med rumsligheter och tingens materialitet. Konstkritiker Lars-Erik Hjertström Lappalainen beskriver verken som en rymd som öppnar sig mellan form och funktion, abstraktion och igenkänning, representation och material. Att det handlar om att fly den plats, den nivå, där det råder konsensus om verkligheten. Gräva ut ”grottor” i det sociala rummet och skapa plats för ett annat perspektiv.

Arton studenter presenterar sina respektive examensarbeten i utställningen, i tekniker som skulptur, installation, video, maskiner, måleri och performance.


Utställande konstnärer: Catalina Aguilera, Jonas Bentzer, Camilla Carlsen, Anna Engver, Fredrik Eriksson, Ida Idaida, Adèle Essle Zeiss, Alexander Hult, David Klasson, Lap-See Lam, Jin Mustafa, Karolina Oxelväg, Hilde Retzlaff, Samuel Richter, Emma Sangberg, Victoria Verseau, Axel Versteegh, Filippa Wikner


Publikation: Den åtföljande publikationen är skriven av Lars-Erik Hjertström Lappalainen, konstkritiker och filosof. Han har fört dialog med studenterna och analyserat deras verk som ingår i utställningen. Redaktion: kandidatstudenterna. Design: Carolina Dahl, Minna Sakaria, Moa Schulman och Sepidar Hosseini.