Kungl. Konsthögskolan håller stängt

Kungl. Konsthögskolans lokaler är från och med 19 mars stängda för allmänhet, personal och studenter för att begränsa spridningen av coronaviruset. Omedelbart innebär det att de utställningar som skulle ha öppnat under våren på Galleri Mejan ställs in.

Pandemin får även konsekvenser för årets avgångsutställningar som skjuts på framtiden. I nuläget är de planerade till den 29 augusti på Konstakademien.

Fredrik Ehlin, vikarierande rektor: ”Tack vare ett mycket gott samarbete med Konstakademien har vi kunnat skjuta fram avgångsutställningarna till slutet av augusti. Tidigare var planen att kandidat- och masterutställningarna skulle ske på olika platser, men nu kommer de att samsas på Konstakademien. Fram tills framtiden återfår något slags förutsägbarhet är det dock svårt att säga något om villkoren för utställningarnas genomförande.”

Läs mer i en längre intervju på Kunstkritikk: Vidare till artikeln.

För Kungl. Konsthögskolan är det en utmaning att bedriva våra utbildningar och kurser på distans. Ofta är den fysiska platsen och de material som vi använder oss av en förutsättning för vår verksamhet. I det läge som vi nu befinner oss i är dock ingenting viktigare än att slå vakt om liv och minska smittspridningen.

Även om den rådande situationen innebär uppenbara utmaningar, finns det mycket att hämta från digital konst, konceptkonst, textbaserad konst med mera. Utöver att tillhandahålla digitala lösningar förlitar vi oss på att lärare och studenter också i denna situation är uppfinningsrika. Tillsammans utvecklar högskolan nya idéer och metoder för att undervisa och skapa konst.