Ansökan till postmasterkurser i fri konst och arkitektur är öppen till 5/5 2020. Läs mer här

Kungl. Konsthögskolan hålls stängd

Kungl. Konsthögskolans lokaler är från och med 19 mars stängda för allmänhet, personal och studenter för att begränsa spridningen av coronaviruset.
För Kungl. Konsthögskolan är det en utmaning att bedriva våra utbildningar och kurser på distans. Ofta är den fysiska platsen och de material som vi använder oss av en förutsättning för vår verksamhet. I det läge som vi nu befinner oss i är dock ingenting viktigare än att slå vakt om liv och minska smittspridningen. Omedelbart innebär det att de utställningar som skulle öppnat på Galleri Mejan ställs in.
Att undervisningen flyttar ut på nätet innebär många nya lösningar, men också problem. Det betyder att vi kommer att behöva hitta nya former för att bedriva konstundervisning och göra konst. Högskolan arbetar i skrivande stund med att samla fakulteten i olika möten för att börja ta fram sådana.
Även om det är en uppenbar utmaning, finns det mycket att hämta från digital konst, konceptkonst, textbaserad konst med mera. Utöver att tillhandahålla digitala lösningar förlitar vi oss på att lärare och studenter också i denna situation är uppfinningsrika. Tillsammans utvecklar högskolan nya idéer och metoder för att undervisa och skapa konst.