Välkomna till Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2019.
21-25 januari delar lärare, forskare, studenter och gäster med sig av högskolans aktuella konstnärliga utvecklings- och forskningsarbeten som befinner sig i olika stadier. Dagarna är organiserade runt olika teman: Materiella översättningar & sammanvävningar; Delade processer som metod; Arbetets mening; Kropp: transgression, biopolitik, mätbarhet: Partitur & Arkiv. Presentationerna sker i form av föreläsningar, workshops, seminarium, filmvisningar och performance.
Programmet är öppet för högskolan såväl som allmänheten.
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, förutom ett program som hålls på Italienska Kulturinstitutet, samt den avslutande festen i Galleri Mejan. Se hela programmet här: https://kkh.se/forskningsvecka
Kontakt: Åsa Andersson, forskningskoordinator.