Kungl. Konsthögskolans studenter i  samarbete med Accelerator

Under fyra dagar i februari, i en utställning curerad av studenter från programmet Curating Art, visar Accelerator nya verk av studenter vid Kungl. Konsthögskolan.
Med stöd av Naturhistoriska riksmuseet för projektet en dialog om konstnärligt och curatoriellt arbete i relation till samtidens frågor om miljö.
Utställningens tematik lyfter frågor om kulturarv, kolonialism, posthumanism, evolution och artdöd.

Utställningsprojektet Survival of the Fittest, som under fyra dagar i februari visas på Accelerator, utforskar genom interdisciplinär samverkan kopplingen mellan vetenskap och konst. Utställningsplatsen i sig öppnar för intressanta sammanstötningar. Stockholms universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Accelerator är både geografiskt och kontextuellt varandras grannar. Förutsättningar som har påverkat utställningens tillblivelse.

Lina Selander, projektledare, konstnär och gästprofessor vid Kungl. Konsthögskolan säger:

Utställningens poetiska, politiska och experimentella konstverk undersöker allvaret i vår nuvarande situation: Miljön hotas och vi befinner oss i en klimatkris som antar allt fler och allvarligare former. Utställningen utforskar människan i relation till naturen och historien, samt till museet självt. De konstverk som presenteras på Accelerator lyfter fram och presenterar kunskap som är gripbar, snarare än ett abstrakt gestaltande. I stället för att presentera kunskap som fakta utanför konsten, som konstverk kan hänvisa till, eller bara informeras av, befinner sig kunskap i konstant transformation. Kunskap kan till och med bli den förändringen.


Utifrån tidigare samtal mellan forskare och inbjudna talare på Naturhistoriska riksmuseet – där man diskuterade de naturhistoriska museernas roll ur ett samtida, respektive historiskt perspektiv – har studenter vid Kungl. Konsthögskolan utvecklat egna forskningsmetoder för att metodiskt ta sig an arkiv och historiska källmaterial. Man har, likt sina forskarkollegor, fokuserat på begrepp som samlande och systematisering. Det färdiga projektet lyfter frågor om kulturarv, kolonialism, posthumanism, evolution och artdöd och presenteras i nära samarbete med studenter från mastersprogrammet i Curating Art.


Survival of the Fittest

Fredag 13 februari–16 februari 2020
Öppen vernissage, torsdag 13 februari kl 18:00–21:00


Medverkande:

Initiativtagare och projektledare: Lina Selander, konstnär och gästprofessor i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan

Konstnärer: Mattias Andersson, Tobias Bradford, Karolina Brobäck, Sara Ekholm Eriksson, Simon Ferner, Lior Nønne Malue Hansen, Tim Høibjerg, Valentine Isæus-Berlin, Newsha Khadivi, Johanna Kindahl, Linnea Lindberg, Lina Lundquist, Georg Nordmark, Emilie Palmelund, Sixten Sandra, Klara Zetterholm 

Curatorer: Yuying Hu, Elias Kautsky, Silvia Thomackenstein, Anne Vigeland


Om utbildningarna

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konsthögskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder en kombination av konstnärlig bredd och avancerad spetskompetens med utbildningar både på grundnivå och avancerad nivå i fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom arkitektur. Det internationella masterprogrammet Curating Art vid Stockholms universitet är en i lika delar teoretisk och praktisk utbildning, vilken ges i nära samarbete med ledande konstinstitutioner. 


Om Accelerator

Konsthallen Accelerator är en plats där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet och empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog. Accelerator drivs av Stockholms universitet och stöds av Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art samt Familjen Robert Weils Stiftelse. Johanna Gustafsson Fürsts utställning ”Ympa orden, piska min tunga” är öppen som vanligt och visas i Accelerators ordinarie utställningssalar till 18 juni 2020.