This post is also available in: English (Engelska)

Kungl. Konsthögskolans lokaler

 

Huvudbyggnaden

I huvudbyggnaden finns rutiga golvet och mellanrummet.

Mötesplatsen, Rutiga golvet, kopplar samman undervisning i konstteori, publikations- och utställningsproduktion, seminarier och uppbyggnaden av ett mikrobibliotek. Rutiga golvet är en plats där teori möter praktik.

Det som sker på Rutiga golvet interagerar med konsthögskolans utbildningar och studenternas arbete för att ge en möjlighet till ett möte mellan konstens teori och praktik.

Platsen Rutiga golvet var i början av 70-talet den plats där Moderna museets legendariska experimentavdelning Filialen låg och där centrala utställningar för den svenska alternativrörelsen genomfördes.

Projektytan Mellanrummet ligger i huvudbyggnaden på Kungl. Konsthögskolan.

 

Mindepartementet

Mindepartementet på Skeppsholmen med cirka 500 kvadratmeter rymmer en helt ny plattform för rörlig bild, foto och ljud på Kungl. Konsthögskolan. Med de nya lokalerna utvecklar skolan en ny utbildningsmodell, bland annat genom att tydligare sammankoppla verkstäder med undervisningen. På sikt är ambitionen att skapa ett kluster inom rörlig bild, foto och ljud som engagerar och involverar andra parter utanför Skeppsholmen. En av de drivande krafterna är Petra Bauer, professor i fri konst inriktning på rörlig bild. 

Ljudstudion

Mer information inom kort. 

Galleri Mejan

Galleri Mejan är Kungl. Konsthögskolans galleri. Under merparten av året visas här separatutställningar av avgångsstudenter i fri konst, men det kan även förekomma andra aktiviteter. En viktig del i varje examenstudents undervisning är att bygga och installera en separatutställning. Varje separatutställning har en kritisk genomgång i seminarieform ungefär en vecka efter vernissage, som handleds av utställande students professor.

Aktuella examensutställningar
Öppettider: Studenten bestämmer själv öppettider, kontrollera sociala medier för mer information.
Adress: Exercisplan 3, Skeppsholmen

Följ respektive utställnings Event i sociala medier.

2019

13 september – 22 september: Marta Hammarberg

27 september – 6 oktober: Victora Verseau & Mercedes Ardelius Blane

11 oktober – 20 oktober: Fathia Mohidin & Tora Wallander

25 oktober – 3 november: Izabel Färnstöm & Adrian Olas

8 november – 17 november: Roger Smeby

22 november – 1 december: Adam Gustafsson & Johannes Hägglund

6 december – 15 december: Anna Pajak & Valentine Isæus Berlin

2020

Ernst Skoog och Amanda Hällsten 24/1-2/2

Mary Furniss och Fathia Mohidin 7/2-16/2

Leif Englund och Jacob Broms Engblom 21/2-1/3

Salad Hilowle och Anton Brolin 6/3-15/3

Jesper OT Andersson och Monica Milivojévic 20/3-29/3

Eugene von Rosen Sundeling och Tora Schultz-Larsen 3/4-12/4

Karolina Brobäck 1/5-10/5