Projektledare: Tatiana Letier Pinto. Medsökande: Astrid Eriksson och Tove Möller (2018-)

Map on the politics of Space är ett projekt som vill avtäcka dolda processer i staden och genom det uppmana till handling. Det kommer att fokusera på vårt stadsrum och ställa frågan om vad för stad vi vill leva i och vilken inverkan vi har på det valet? Vi kommer genom interdisciplinära samarbeten att kartlägga vem som äger det bebyggda Stockholm med fokus på det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone. Under två år kommer vi samla information för att producera en kreativ karta som avslöjar ett lager av Stockholm och skapar ett annat narrativ av staden. Kartan är en process som avslöjar fakta, kopplar samman enheter och generar ett utrymme utöver fysikalitet. Vidare, under kartläggningen, reflekterar vi över det förflutna, analyserar nuet och föreslår nya framtider.’
Läs mer: https://kultwatch.se/2019/04/04/10995/

Map on the Politics of Space