Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

This post is also available in: English (Engelska)

Masterprogrammet i fri konst

( 120 högskolepoäng )

Masterprogrammet fokuserar på att utveckla självständiga och reflekterande konstnärer som med ett kritiskt förhållningssätt kan arbeta i ett internationellt konstnärligt sammanhang. Konstnärerna i programmet lär sig att bli handlingskraftiga i sin praktik utifrån bredast tänkbara förutsättningar för experiment, kunskapsproduktion och konstnärlig forskning.

Fakta

Nivå: Avancerad nivå
Behörighetskrav: En kandidatexamen i fri konst eller motsvarande kunskaper
Sista ansökningsdag: Ansökan till läsåret 2019-2020 har passerat.
högskolepoäng: 120
Omfattning: 2 läsår
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Masterprogrammets studiegång utformas till stor del av studenterna själva tillsammans med den handledande professorn. Undervisningen anpassas till studentens egen konstnärliga praktik utifrån individuella behov. Varje student har en professor som ger handledning och undervisning både individuellt och i grupp. I professorsgruppen presenteras till exempel egna och andras arbeten, dessutom bedrivs gemensamma diskussioner och andra konstnärliga verksamheter.

Utställningsproduktion är en viktig del i utbildningen och alla studenter deltar i en grupputställning i slutet av andra året. Studenterna har dessutom en separatutställning på Galleri Mejan där de presenterar sina examensprojekt.  I utbildningen ingår även att skriva en masteressä.

Masterprogrammet har en internationell inriktning. Studenterna samverkar under hela studietiden med internationella lärare, gästlärare och gästföreläsare. På KKH sätter vi stort värde på internationella samarbeten. Vi uppmuntrar studenterna att medverka i våra utbytesprogram med utländska samarbetsinstitutioner.

 

Behörighet och urval 

För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet. Du kan få grundläggande behörighet till exempel genom ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella program. För mer information om vad som utgör grundläggande behörighet, se studera.nu.

Dispens från grundläggande behörighet: KKH kan göra undantag från behörighetsvillkoren om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Urvalet baseras på arbetsproverna och görs av en antagningsnämnd bestående av handledande professorer i fri konst, en extern ledamot, adjunkter/lektorer och studenter.

Förberedande konstutbildningar är inget krav även om det är vanligt bland de sökande. Många av de som antas kommer med tidigare erfarenheter inom kreativa uttrycksformer.

 

Finansiering och studieavgifter

Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 316 430 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. Deadline för anmälningsavgiften är densamma som för ansökan. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden.

Dokument:

Utbildningsplan för masterprogrammet i frikonst

Kursplan för masterprogrammet i frikonst

Ansöknings info -master 2019

FAQ Masterprogrammet