Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Mejan intar Moderna

Kungl. Konsthögskolan är välrepresenterad på Modernautställningen 2018: nio före detta studenter, en nuvarande och en doktorand.

Emanuel Almborg, doktorand på Kungl. Konsthögskolan bidrar med videoverket ”Talking hands”. Verket behandlar Zagorskskolan för döva och blinda i Moskva där eleverna lär sig ett handspråk som bidrar till att minska deras isolering. Han undersöker historiska och pedagogiska metoder. Metoder som utvecklar sinnesnärvaro och lärande på barns villkor.
– Det känns extra kul att filmen visas på Mejan, säger Emanuel. Den har fått stor uppmärksamhet utomlands och det känns bra att få visa upp den i Stockholm och så nära skolan. Som doktorand är det viktigt att bidra i samtalet kring utbildning och pedagogik och det är ju det verket handlar om.

Sophie Vuković företräder KKH som student, född 1988 i Zagreb. Hon reflekterar över sin livssituation i filmen Shapeshifters: “You can’t lose a home if you never had one. How can you get lost if there never was a starting point to begin with?”
Filmen ger röst åt alla de som upplever att de befinner sig i ett ”mellanförskap” – ett tillstånd som även gestaltas i filmens pendlande mellan olika språk och genrer.

Modernautställningen är ett återkommande utställningsformat med ca 30–50 utställande konstnärer. Vart fjärde år har du chansen att följa med i museets genomlysning av den samtida svenska konstscenen. Den första upplagan av Modernautställningen genomfördes 2006. Modernautställningen 2018 omfattar både en stor utställning och ett program med performance, filmvisningar och konstnärssamtal.

Representanter från Kungl. Konsthögskolan på Modernautställningen:
Emanuel Almborg (doktorand)
Rebecca Digby
Thomas Hämén
Éva Mag
Tor-Finn Malum Fitje
Anna-Karin Rasmusson
Cara Tomie (Mejan Resident)
Anna Uddenberg
John Willgren
Sophie Vukovic (nuvarande student)
Meriç Algün