This post is also available in: English (Engelska)

Mindepartementet

Mindepartementet på Skeppsholmen med cirka 500 kvadratmeter rymmer en helt ny plattform för rörlig bild, foto och ljud på Kungl. Konsthögskolan. Med de nya lokalerna utvecklar skolan en ny utbildningsmodell, bland annat genom att tydligare sammankoppla verkstäder med undervisningen. På sikt är ambitionen att skapa ett kluster inom rörlig bild, foto och ljud som engagerar och involverar andra parter utanför Skeppsholmen. En av de drivande krafterna är Petra Bauer, professor i fri konst inriktning på rörlig bild. 

Digitala media och fotografi

Digitala media och fotografi samlar ett brett område – analogt fotografi, digitalt mörkrum och bildbehandling, pre-press, print, webb till kommunikation via immateriella och publika domäner. Området länkar samman traditionell fotografisk bildproduktion med digitala utvidgade tekniker, uttryck och kommunikationsformer.

Internetrelaterad media /Publika domäner

Föreställningarna om våra gemensamma fysiska rum har förändrats, våra digitala bindningar och digitala nätverk har skapat nya lager av publika rum. Den konstnärliga praktiken i det offentliga rummet har utvidgats.

Internetrelaterad media – Publika domäner är ett studieområde som sammanbinder den fysiska platsen med digitala nätverk. Området erbjuder möjligheter att utveckla konstnärliga projekt i relation till publika domäner. Till publika domäner räknas webben, men också de nätverk, informationskanaler och nya visualiseringsmöjligheter som ständigt utvecklas och skapas inom digital teknologi.

Studieområdet täcker in byggen av traditionella hemsidor och design samt projekt med anknytning till media och interdisciplinära konstnärliga praktiker.

Arbeten riktade mot publika domäner och 3D sker i samarbete med 3D-labbet där en plattform för integrerad konst har utvecklats gemensamt. Tillsammans genomförs bland annat workshops, gästföreläsningar, studiebesök och gemensam handledning.

Kurser

 • Kurser i Dreamweaver och WordPress
 • Föreläsningar, seminarier och studiebesök
 • Individuell handledning

Undervisande personal

Åsa Andersson Broms, lektor i fri konst

Mjukvara 

 • Adobe Creative Suite 6 (Dreamwaver, Photoshop, Illustrator, InDesign, Bridge).

Datorer 

PC, 64 bit
Eizo, Color Edge CG, skärmar.
Studio och verkstad för fotografi

Fotografi är en central teknik inom samtida konstnärlig verksamhet. Det är också ett fundamentalt verktyg för deskriptiva och dokumenterande processer. Studenter vid Kungl. Konsthögskolan kan experimentera med fotografiska processer, vanligtvis genom att använda ett flertal tekniker och på så sätt utforska fotografimediets inneboende potential i relation till ett egenvalt projekt.

I teknikförrådet finns kamerautrustning tillgänglig för lån och studenter kan arbeta med både analog och digital utrustning. En bokningsbar fotostudio finns med rundfond, studioblixtar och en ljusrigg med kontinuerligt ljus. Det finns ett analogt fotolabb för arbete med svartvit film och pappersframkallning.

Den analoga fotoverkstaden

I den analoga fotostudion kan studenterna framkalla film i formaten 135mm, 120mm, 4×5″ och 8×10″. Svartvita kopior och förstoringar kan göras i format upp till 13x18cm. Mörkrummet är designat för att klara gängse pappersformat upp till 50x60cm genom hela arbetsprocessen. Studion kan anpassas för att hantera större format och rullpapper. Det finns tre förstoringsapparater i studion: en Homrish-kondensator, en Chromega-diffusor och en Leitz Focomat V35.

Fotostudion

I fotostudion finns en tvåsidig cyklorama, en ljusrigg för ihållande ljus, fotoblixtar och olika kameraställningar. Kungl. Konsthögskolan erbjuder bakgrundspapper i vitt, grått och svart. Tillgång finns till studioblixt, Prophoto D4 2400 Air, och tre blixthuvuden, paraplyer, bouncers, beauty discs och annan utrustning, såväl som olika typer av kameraställningar.

Lamineringsmaskin

 • SEAL cold laminator för laminering och montering upp till 150cm.

Undervisande personal

Björn Larsson, lektor i fri konst.

Utrustning och tekniker

 • Analog fotoutrustning för 135mm, 120mm, 4×5″ och 8×10″ film.
 • Kameror: Nikon F, Mamiya 6, Pentax 6×4.5, Mamiya
 • RB, Mamiya RZ, Sinar Norma, Sinar P
 • Digital fotoutrustning för olika sensorstorlekar.
 • SLR-systemet baseras på Canons kameror och linser,
 • Mark II, Mark IV
 • Hasselbladsystemet är H4D
 • Ett portabelt studioblixtkit från Pro
 • Stationär fotostudioblixtar från Pro.

Digitala mörkrum

I de digitala mörkrummen är miljön anpassad för full kontroll i ett digital arbetsflöde från scanning, digitala bildfiler till färdiga utskrifter och pdf:er för tryck. Här finns bland annat kalibrerade skärmar, storformatskrivare och monteringsmaskiner. För att få tillgång till mörkrummen måste studenter genomgå en kort introduktionskurs.

Tekniker

Bläckstråleutskrifter, 2D-scanning, digital bildbehandling och montering av utskrifter.

Kurser

 • Photoshop och prepress.
 • Arbetsflöden för bildbehandling, webb- och utskriftshantering.
 • In Design, introduktionskurs.
 • Introduktionskurser till skrivare och scanners (ca 2 timmar) erbjuds kontinuerligt under läsåret.
 • Individuell handledning.

Undervisande personal

Carl Johan Erikson, lektor i fri konst

Mjukvara

 • Adobe Creative Suite 6 (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat X Pro, Bridge)
 • Microsoft Office
 • Image Print 9

Datorer

 • PC, 64 bit
 • Eizo Color Edge CG, screens
 • Scanning
 • Imacon Flextight X1 (film scanning upp till 4×5″)
 • 2 Epson V 750 pro, A4-scanner
 • Epson 15000 GT, A3-scanner

Skrivare

 • Epson 9900 (up to 44″)
 • Epson 4900 (up to 17″)
 • Utskriftsmaterial kan köpas i skolans teknikförråd.
 • Monteringsmaskin
 • SEAL, cold mounting