This post is also available in: English (Engelska)

Mötespunkter: Forskningsvecka 2020

Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2020 hölls den 22–25 januari. Under fyra dagar erbjöd högskolan besökarna en möjlighet att på nära håll möta olika forskningsområden, presenterade under nio programpunkter. De forskare som medverkade delade med sig av erfarenheter från pågående nationella och internationella konstnärliga forskningsprocesser – och bidrog till såväl generösa och kollektiva samtal som meningsfullt kunskapsutbyte.

Presentationer gjordes av forskarna: Filippa Arrias, Mara Lee, Carl Johan Erikson, Björn Larsson, och Annika Larsson (alla finansierade genom Vetenskapsrådet); doktoranderna Melanie Gilligan (KKH/Stockholms konstnärliga högskola) och Oscar Lara; två konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs av Benas Gerdziunas, Tatiana Letier Pinto tillsammans med Astrid Eriksson och Tove Möller; samt deltagarna i postmaster-kursen Decolonizing Architecture ledd av Alessandro Petti och Marie-Louise Richards.

Flera gäster engagerades i programmet: docent och performance- och teatervetare Kélina Gotman, fotografen Heléne Schmitz, idéhistorikern och human-ekologen Per Johansson, före detta totalvägraren Bengt Andersson, Per Hasselberg från Konstfrämjandet, forskaren Mansi Kashatria från Konsthall C, samt Eva Kaneteg från Hyresgästföreningen i Husby.

De presentationer som gavs inkluderade en mängd olika format och uttrycksformer: filmvisningar, uppläsning; workshop, performance, multimedia-arkiv, föreläsning, boksläpp och en intervju, gatuteater med tre komiker från Lima, Peru, och en busstur.

För mer information om programmets innehåll, se katalogen.

Kungl. Konsthögskolans forskningsavdelning vill tacka både deltagare och besökare för deras bidrag, insikter, tankar och nyfikenhet.