Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

Projektledare: Carlota Mir
Medsökande: Hannah Ohtonen, Selina Väliheikki + Anna Jakobsson och Marta Forsberg (2019-)

’”Min vän är här” (My friend is here) är en engelsk eufemism från 1900-talet som amerikanska kvinnor från västkusten använde för att hänvisa till deras menstruation. Att vara sjuk, att ha en förbannelse. Vårt språk är fullt av negativa eufemier kring kvinnlig anatomi. Det som inte heter kan inte existera, och likaså vad som sägs om våra erfarenheter har en stor inverkan på hur vi lever dem. Vi tycker att det här tvetydiga, förtäckta, men ändå varma uttrycket tar oss tillbaka till tankar hos någon som oss för 70 år sedan, och som skapade en rums-tid bortom de tröttande kapitalistiska rytmerna och där olika känslor och kroppsliga behov kunde skötas om, ett utrymme för mjukhet, återhämtning, ömsesidighet och förkunnelser.
Genom att nå utöver generations- och territoriella gränser, syftar detta projekt till att bygga på ett relationellt feministiskt arkiv och nätverk i Sverige, vars trådar, både diskursiva och affektiva, härrör från en serie tidigare möten mellan texter, platser, kroppar och röster som vill fortsätta utforska feministisk curering och pedagogik i samband med konstproduktion och utbildning, och prioritera ömsesidiga möten, handling, känslor och erfarenheter över kroppsfrånvänd teori och praktisera en bekräftelsepolitik genom att erkänna våra skillnader.’

Waterfall 7, Performance av Anne Naukkarinen och Maarit Mustonen, In Waves, Hanaholmen Cultural Centre, november 2018