Application to the fine art programmes open 22/1–2/3 2020. Click here for more information.

This post is also available in: Svenska (Swedish)

News

Here you can find our latest articles and news

Open House at the Royal Institute of Art.

Open House at the Royal Institute of ArtWhen: Wednesday 29/1, 2020.Where: The Royal Institute of Art, Flaggmansvägen 1.Welcome to Skeppsholmen for this year’s Open House at the Royal Institute of Art. n 29 January 2020 from 15.00–19.00 you have the chance to meeting...

Marcia Kure at Konstakademien

Marcia Kure at KonstakademienThe Royal Institute of Art regularly invites leading artists to give students more perspectives and opportunities to meet new art practices. As part of this effort, the school welcomed the profiled artist Marcia Kure as a new visiting...

New vision

New vision För en konstutbildning är det avgörande att vara i rörelse och våga förändras. Tittar man lite närmare på Mejans långa historia så ser man att den inte är en obruten linje. Skolans historia består av en rad omförhandlingar som har lett till förändringar av...