New vision För en konstutbildning är det avgörande att vara i rörelse och våga förändras. Tittar man lite närmare på Mejans långa historia så ser man att den inte är en obruten linje. Skolans historia består av en rad omförhandlingar som har lett till förändringar av...