Projektledare: Mourad Kouri. Medsökande: Alba Baeza (2018-)

’I april 2017 deltog vi i en forskningsresa (KKH) till Aten, Beirut och Lesbos under titeln Konst och Kris. Med utgångspunkt i denna resa, ämnar forskningsprojektet Ej giltigt som ID-kort att kritiskt dissekera språk och representation som system för både förtryck och emancipation. Hur kan kulturutövare förhålla sig till samtida konst som en uttrycksplats för underrepresenterade aktörer i samhället, samtidigt som etablerade makt- och kunskapsstrukturer utmanas?
Projektet lägger fram ett program av fyra öppna sessioner strukturerade kring ett tema en gång per termin: 1) Representation och Instrumentalisering; 2) Intersektionalitet; 3) Synlighetens/Osynlighetens Politik; och 4) Agentskap. Ett femte och avslutande evenemang kommer presentera projektet och dess verkan under KKH:s forskningsvecka 2020. Som ett förankrande verktyg, kommer en tidskrift publiceras för att främja diskussionerna.’
 

Mourad Kouri, Ej giltigt som ID-kort