Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Förvaltning

Förvaltningens uppdrag är att stödja och ge goda förutsättningar för konstnärlig utbildning och forskning samt att tillgodose att Kungl. Konsthögskolan fullgör sitt myndighets- och arbetsgivaransvar.

Joakim Carlson

Kommunikatör

Sara Strandbrink Sigsjö

Kvalitetssamordnare

Emma Holm

Administratör

Daniel Norrman

Fastighetsansvarig och utställningstekniker

Tomas Nilsson

Studentombud

Ann-Sofi Lindberg

Bibliotekarie

Veronika Wallinder

Utbildningsadministratör

Daniel Bivemark

Vaktmästare

Fernando Honorato

Biblioteksassistent

Andreas Charles

Nätverkstekniker


Ladda mer