Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Förvaltning

Förvaltningens uppdrag är att stödja och ge goda förutsättningar för konstnärlig utbildning och forskning samt att tillgodose att Kungl. Konsthögskolan fullgör sitt myndighets- och arbetsgivaransvar.

Sara Strandbrink-Stigsjö

Kvalitetssamordnare

Åsa Nordenskiöld

Kommunikationsansvarig

Daniel Norrman

Fastighetsansvarig och utställningstekniker

Tomas Nilsson

Studentombud

Ann-Sofi Lindberg

Bibliotekarie

Veronika Wallinder

Utbildningsadministratör

Daniel Bivemark

Vaktmästare

Fernando Honorato

Biblioteksassistent

Andreas Charles

Nätverkstekniker

Erik Wijkström

Drifttekniker, Inköpsansvarig


Ladda mer