Masterstudent i fri konst, årskurs 2, läsåret 2017/18.