Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.